A- A+

Genel Sekreterlik

Belediye başkanının adına onun direktifi ve sorumluluğu altında görev yapan genel sekreter ve yardımcılarından oluşur. Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi; belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak, genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır.

Genel sekreterlik, görev yetkilerinin izin verdiği ölçüde belediyenin mali yetki ve sorumlulukların personele verilmesinden, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden ve iç kontrol sisteminin kurulup gözetilmesinden sorumludur.

 

 

Birim Haberleri