A- A+

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Birimin en temel faaliyetleri arasında; üst geçit, köprü, menfez, sanat yapıları yapım, bakım ve onarımı, yeni yol açma çalışmaları, cadde ve yol projesi yapımı, yaya alt ve üst geçidi yapımı, katlı kavşak yapımı, kaldırım ve tretuvar yapılması, asfalt, bordür, kilit taşı, büz, stabilize, alt temel ve temel malzemesinin üretilmesi, temin edilmesi, naklinin ve serme sulama sıkıştırma çalışmalarının yapılması, merkezdeki ve kırsaldaki yolların yapımı bakımı ve onarım çalışmaları, kış şartları ile mücadele çalışmaları, derelerin ıslahı ve bakımı, doğal afetlerin yarattığı olumsuz fiziki etkilerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yıkım işleri (zemin+3 kata kadar) yapılmaktadır.

AYKOME bildirimleri doğrultusunda sorumluluk alanındaki yolların asfaltlanmasını gerçekleştirmek. Altyapı çalışmalarını koordine eder, altyapı kazı ruhsatı verir, kazıları denetleyerek ruhsata aykırı veya ruhsatsız kazılara cezai müeyyide uygulanmasını sağlar. Altyapı koordinasyon merkezinin sekretarya hizmetlerini yürütür ve sınırları içinde altyapı veri tabanını oluşturur. 

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyon sağlayıp bölgenin öncelikli ihtiyaçları tespit eder, plan ve programlar hazırlar. Görev ve yetki alanında kalan derelerin temizlik ve bakımlarını yapar. İlçe belediyelerinin payına düşen zemin tahrip masraflarının ve ilçe belediyelerine verilen asfalt bedellerinin tahakkukunu yapar. Görevi kapsamındaki taş ocakları, şantiyeler ve ilgili diğer tesisleri projelendirip kurarak işletir.