Belediye Encümeni

Vahap SEÇER
Vahap SEÇER

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Encümen Başkanı

Olcay TOK
Olcay TOK

Genel Sekreter

AYŞE AYDOĞAN
AYŞE AYDOĞAN

ÜYE

MELİKE DURSUN
MELİKE DURSUN

ÜYE

ORHAN DAL
ORHAN DAL

ÜYE

VEYİS AVCI
VEYİS AVCI

ÜYE

ÖZGÜR EMİRE
ÖZGÜR EMİRE

ÜYE

Aynur ATA
Aynur ATA

Mali Hizmetler Daire Başkanı

Gürgin BİLİCİ
Gürgin BİLİCİ

Emlak ve İstimlak Daire Başkanı

MUSTAFA SOLAK
MUSTAFA SOLAK

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

Nihal KOÇOĞLU
Nihal KOÇOĞLU

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı