A- A+

Bilgi Güvenliği Politikamız

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kapsamında kullanılan tüm yazılımları, Kurumsal İş Süreçleri Yönetimi bazında tüm donanım ve yazılımları, tüm sunucu sistem odası elemanlarını ve son kullanıcı bilgisayarları ile bunlara ait destek bakım hizmetleri dâhilindeki tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının düzenlenmesini sağlamak için;

 

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

 

 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin(BGYS) üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

            Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

 

 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

 

 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,

 

 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve ekip tarafından soruşturulmasını sağlamak,

 

 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,

 

 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, eylem planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,

 

 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak

 

Bilgi Güvenliği Politikamız olarak belirlenmiştir.

Bilgi Güvenliği Politikamız dosyalarını indirmek için tıklayınız
 1. Bilgi Güvenliği Politikası
  İNDİR