A- A+

Belediye Etik Komisyonu

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA

   5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

    Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

   13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyon oluşturulmuştur.

   Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

   Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

    Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca  2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde  “ Etik Günü” , aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasının kararlaştırılmıştır.

Etik Davranış İlkeleri

 1. Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci
 2. Halka Hizmet Bilinci
 3. Hizmet Standartlarına Uyma
 4. Amaç ve Misyona Bağlılık
 5. Dürüstlük ve Tarafsızlık
 6. Cinsiyet Eşitliği Bilinci
  Ali Rıza ÖZDEMİR
  Ali Rıza ÖZDEMİR

  Genel Sekreter Yardımcısı
  Komisyon Başkanı

  Bilgen DELAY
  Bilgen DELAY

  1.Hukuk Müşaviri
  Komisyon Üyesi

  Selahattin YİĞİTOĞLU
  Selahattin YİĞİTOĞLU

  İç Denetçi
  Komisyon Üyesi

  Sinan BAYRAKDAR
  Sinan BAYRAKDAR

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
  Komisyon Üyesi

  Salih T. SIĞIRCIKOĞLU
  Salih T. SIĞIRCIKOĞLU

  Teftiş Kurulu Başkanı Komisyon Üyesi

  Belediye Etik Komisyonu dosyalarını indirmek için tıklayınız
  1. 2022 Yılı Etik Komisyonu Faaliyet Raporu
   İNDİR