A- A+

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Bütçe imkânları doğrultusunda; başta sağlık güvencesi olmayan insanlar, yaşlılar, yoksullar, engelliler gibi dezavantajlı gruplara belediye sınırları içinde sağlık hizmetleri sunar veya sunulmasını sağlar. İdarece uygun görülen evde bakıma muhtaç kişilere evde sağlık, bakım, temizlik, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri verir. Üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulan derneklerle ortak çalışmalar yürütür.

Engelli bireylerin veri tabanını oluşturarak ihtiyaçlarını tespit eden birim, engellilere yönelik her türlü hizmeti yürütmek, geliştirmek amacıyla sosyal tesisler kurar. Engelli bireyleri iş gücü haline getirip hayat standartlarını yükseltmek için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri karşılayacak rehabilitasyon merkezleri açar. Engelli birey ve ailelerine psiko sosyal destek ve rehberlik hizmetleri verir. 

Acil ve afet durumlarında ihtiyaç sahiplerine ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapar. Hasta nakil ve ambulans hizmetlerini yürütür. Gezici sağlık araçlarıyla belirlenen geçici merkezlerde sağlık taramaları yapıp yaptırır. Zabıta Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde belediyeye bağlı bulunan sıhhi iş yerlerinin ruhsatlandırmasının, teknik ve hijyen şartlarının uygunluğunu test eder. Belediyedeki iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutup gerekli incelemeleri yapar. Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alım ihalelerinde, yüklenici-alt işveren ile belediye arasındaki iş sağlığı ve güvenliğini dengeler. Çalışanların sağlık gözetimlerine ait bilgilerin kayıt altına alıp kontrolünü sağlar.

Birim Haberleri