A- A+

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarını sağlamak, trafik tescil işlemlerini yapmak, fenni muayene, egzoz muayenesi, zorunlu mali trafik sigortası yaptırmak, otoyol geçişleri ile ilgili işlemleri yapmak, trafik cezalarını takip etmek temel görevleri arasındadır. 

Araç hasar ve kaza işlemlerini yapmak, araçların hurdaya ayırmak, belediye sınırları içinde yer alan yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım ve onarımını sağlamakla da mükelleftir. Belediyenin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını belirleyip alımını yaparak dağıtım, kullanım ve stok kontrolünü sağlayan birim, daire başkanlığı bünyesinde bulunan atölyelerin verimli ve ekonomik çalışmalarını takip eder.