A- A+

Kent Konseyi Şube Müdürlüğü

Kent Konseyi Şube Müdürlüğü Görevleri

  1. Mersin Kent Konseyi organlarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, toplantı ve organizasyonlarını gerçekleştirmek,
  2. Kent Konseyince alınan karar veya raporların Büyükşehir Belediye Meclisine ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gönderilmesini sağlamak,
  3. Kent Konseyi hizmetlerinin yürütülmesinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak,
  4. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönergesi kapsamında çalışmaları sürdürmek.


İdari İşler Şefliğinin görevleri şunlardır:

 

  1. Gelen ve giden evrakın kayıt, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini yapmak, birim yazışmalarını yapmak, sekretarya hizmetlerini yürütmek,
  2. Mersin Kent Konseyi’ne gelen taleplerin Mersin Büyükşehir Belediyesine, ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek ve takibini yapmak,
  3. Birimin hizmet alanı ile ilgili talep doğrultusunda haftalık, aylık faaliyet raporlarını ve birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak ilgili birime iletilmesini sağlamak,
  4. Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.