A- A+

Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğü

Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğü Görevleri

  1. Genel sekreterliğin sekretarya hizmetlerini yürütmek,
  2. Genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının yurtiçi-yurtdışı geçici görev yolluk işlemlerini gerçekleştirmek,
  3. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönergesi kapsamında çalışmaları sürdürmek.
  4. Birim arşiv faaliyetlerini yürütmek,

İdari ve Mali İşler Büro Şefliğinin görevleri şunlardır:

 

  1. Müdürlüğün talimatları doğrultusunda, Genel Sekreter tarafından Şube Müdürlüğüne EBYS ve zimmet yoluyla havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim almak, daire başkanlıklarından gelen evrakları sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına sunmak, müdürlüğe ait evrak kayıt ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
  2. 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33.ve 34. maddeleri gereğince Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının yurtiçi, yurtdışı görev olurlarını almak, görev dönüşü hazırlanan geçici görev yolluk bildirimine istinaden, ödeme emri hazırlanarak yolluk bildirimi ile gerçekleştirme görevlisineve harcama yetkilisinin onayı için imzaya sunarak ilgili işlemleri sonuçlandırmak,
  3. Ücret Puantajı, izin ve fazla mesai oluru ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek,
  4. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının sekretarya hizmetlerini yürütmek.
  5. Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında Genel Sekreter’e bilgi vermek ve Genel Sekreter tarafından istenen çalışmaları yapmak ve yaptırmaktır.