A- A+

Kariyer Merkezi Şube Müdürlüğü

Kariyer Merkezi Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Kariyer Merkezi Online Kullanıcı Sistemi’nin kurulması, geliştirilmesi, yeni modüller eklenmesi ve periyodik olarak güncellenmesi, sistemin işletilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 2. İşgücü piyasasında mevcut iş ve staj olanaklarından fayda sağlamaya yönelik meslek seçme, mesleki becerileri geliştirme amaçlı rehberlik ve bilgilendirme hizmeti sunmak, etkinlikler düzenlemek, başvuruları yönlendirmek,
 3. Dezavantajlı gruplarda yer alan vatandaşların (engelli, eski hükümlü, kadınlar, gençler vb.) bireysel danışmanlık hizmeti alabilmeleri amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirme işlemlerini yürütmek,
 4. Yatırım istihdam ilişkisi boyutunda, ilimizin istihdam olanaklarına katkı sağlayacak, işgücü piyasası aktörlerini harekete geçirecek, işbirliği ve etkinlikler gerçekleştirmek,
 5. Faaliyet alanına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası alanda düzenlenecek etkinlik ve organizasyonlara katılmak,
 6. İşgücü piyasasına ilişkin resmi kurum ve kuruluşlarca kamuoyuna açık bir şekilde sunulan verilerin analizlere tabi tutularak derlemek, yayınlamak ve kamuoyuna duyurmak,

İdari İşler Büro Şefliğinin görevleri şunlardır:

 

 1. Müdürlüğe rehberlik hizmeti almak amacıyla başvuran vatandaşlar ile etkin şekilde görüşme yapılmasını sağlayacak ortamı oluşturmak,
 2. Müdürlüğün hizmet sunumunun kesintisiz bir şekilde yürütülmesine ilişkin ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak,
 3. Müdürlük personeli ile ilgili her türlü yazışma, Müdürlüğe ait evrak kayıt, sekretarya ile arşiv ve diğer hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 4. Şube Müdürü tarafından istenen çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gerçekleşen faaliyetler hakkında Şube Müdürüne bilgi vermek,
 5. Şube Müdürlüğünün EBYS Sistemi üzerinde yazışmalarını yapmak,

İşgücü Piyasası Büro Şefliğinin görevleri şunlardır:

 

 1. Müdürlüğün talimatları doğrultusunda işgücü piyasasına yön veren kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek,
 2. İşgücü piyasasında mevcut iş ve staj olanaklarından fayda sağlamaya yönelik meslek seçme, mesleki becerileri geliştirme amaçlı rehberlik ve bilgilendirme hizmeti sunmak, bu amaçla alınan başvuruları yönlendirmek, etkinlikler düzenlemek, etkinliklere katılmak,
 3. İşgücü piyasasına ilişkin resmi kurum ve kuruluşlarca kamuoyuna açık bir şekilde sunulan verilerin periyodik aralıklarla analizlere tabi tutularak derlemek,
 4. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği faaliyetlerin kamuoyu tarafından tanınırlığını sağlamak amacıyla basın, tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmalarını sağlamak,
 5. Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.