A- A+

Mezitli İlçesi Mezitli Mahallesi 752 ada 4 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri

27 Şubat 2023 15:54

Mezitli İlçesi Mezitli Mahallesi 752 ada 4 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri

Dosyalar
 1. Askı İlan Tutanağı
  İNDİR
 2. Belediye Meclis Kararı
  İNDİR
 3. Teklif 1/5000 NIP
  İNDİR
 4. Teklif 1/1000 UİP
  İNDİR