A- A+

Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 7923 ada 5 ve 6 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

17 Ağustos 2023 08:00

Dosyalar
 1. Askı İlan Tutanağı
  İNDİR
 2. Belediye Meclis Kararı
  İNDİR
 3. Teklif 1/5000 NİP
  İNDİR
 4. Teklif 1/1000 UİP
  İNDİR
 5. Plan Açıklama Raporu 1/5000
  İNDİR
 6. Plan Açıklama Raporu 1/1000
  İNDİR