A- A+

Akdeniz-Toroslar-Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Revizyonu İtiraz Değerlendirme

20 Haziran 2023 14:50

Dosyalar
  1. Askı İlan Tutanağı
    İNDİR
  2. Belediye Meclis Kararı
    İNDİR
  3. Plan Hükümleri
    İNDİR