A- A+

Yenişehir İlçesi, 34. Cadde Batı Kesimi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu İtiraz Değerlendirme

28 Ekim 2022 09:52

Dosyalar
 1. Askı İlan Tutanağı
  İNDİR
 2. Belediye Meclis Kararı
  İNDİR
 3. Teklif 1/5000 NIP
  İNDİR
 4. Teklif 1/5000 NIP (O33A16C)
  İNDİR
 5. Teklif 1/5000 NIP (O33A21A)
  İNDİR
 6. Teklif 1/5000 NIP (O33A21B)
  İNDİR
 7. Plan Açıklama Raporu
  İNDİR