A- A+

Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan notlarına eklenen hükümlerin Mersin 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerine eklenmesine ilişkin teklif

16 Ağustos 2023 08:00

Dosyalar
  1. Askı İlan Tutanağı
    İNDİR
  2. Belediye Meclis Kararı
    İNDİR
  3. ÇDP Plan Hükümleri
    İNDİR