A- A+

IPARD II On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı

21 Ağustos 2023 16:18

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mersin İl Koordinatörlüğü Mersin Destek Hizmetleri Biriminden gelen ekte bulunan 21.08.2023 tarihli yazıya göre;

Tarım  ve  Orman  Bakanlığı'nın  ilgili  kuruluşu  olan  Tarım  ve  Kırsal  Kalkınmayı  Destekleme Kurumu  (TKDK),  Türkiye Cumhuriyeti  adına Avrupa Birliği'nin  Katılım  Öncesi Mali  Yardım  Aracı olan  IPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni  kapsamında  uygulanacak  yatırımlara ilişkin 16 Ağustos 2023  tarihi itibariyle IPARD II On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu çağrı kapsamında Mersin ilinde ekte yer alan sektörlerde proje kabulü yapılacaktır.

 

Dosyalar
  1. Üst Yazı
    İNDİR
  2. EK1
    İNDİR
  3. EK2
    İNDİR