A- A+

Sebil - Çamlıyayla - Tarsusu 12 Araçlık Hat İhalesi

18 Şubat 2022 16:14

  17/07/2019 tarih ve 2019/255 sayılı UKOME Genel Kurul Kararında “18.04.2018 tarih ve 2018/186 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı ile “Sebil Mahallesi ve yakın çevre mahallinde yaşayan halkın ulaşım ihtiyacı olduğuna, Sebil mahallesinden Çamlıyayla ve Tarsus İlçelerine çalışan başka bir kooperatif olmadığından dolayı mahalli ve müşterek ihtiyacı olan ulaşım hizmetinden halkın yeteri kadar hizmet alamadığı, Sebil Mahallesi halkının ulaşım ihtiyacının 12 araçla kısmen karşılanabileceği, belirtilen nedenlerden dolayı anılan bölge halkının hastalık, alışveriş, resmi kurumlardan yararlanma, okul vb. diğer alanlardaki hizmetlere erişimi sağlanması yönünde zaruri ihtiyacı olan ulaşım hizmetinin sağlanması maksadıyla hali hazırda başvuruları bulunan ve daha önce taşımacılık faaliyetleri yürüttüğünden dolayı S.S. 132 nolu Sebil Mot. Taş. Kooperatifine Sebil – Çamlıyayla - Tarsus güzergahında 12 araç ile ulaşım hizmetlerini yürütülmesine karar verildiği” Mersin 2. İdare Mahkemesinin 28.08.2018 tarih ve 2018/815 Esas 2019/420 sayılı kararı ile “ …. Bölgenin ulaşım ihtiyacına yönelik saha araştırması yaptırıldığı, yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda, güzergahta bulunan araç sayısı, yolcu potansiyeli gibi hususlar somut olarak ortaya konulmak suretiyle, bölgede ek güzergahın verilmesine ulaşım ihtiyacının varlığının tespiti sonrası ihale usulü hizmet satın alınma yoluna gidilmeden tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” denilmektedir. İlgili mahkeme kararına istinaden 19.06.2019 tarih ve 2019/245 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı ile ilgili karar iptal edilerek ulaşım ihtiyacının belirlenmesinden sonra yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Sebil – Çamlıyayla – Tarsus arasında 77,7 km uzunluğundaki güzergahın tersi olması yönünde olan güzergah 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c (45.) Maddesi gereğince ‘Açık Teklif Usulü’ ile ihale edilmesine ait idari şartnamedir.

 

MADDE 1-İhale 18/03/2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümeni Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Muhammen bedeli:

İhale konusu işin yıllık(12 araçlık 1 hat için yıllık bedel) kira muhammen bedeli 27.500,00TL + KDV’dir.

    1. İstekliler tekliflerini 1 hat dahilinde olan toplam (12) on iki adet araç için (1) bir yıllık KDV hariç kira bedeli olarak toplu teklif verecektir.
    2. İşin yapılacağı yer Başlangıç noktası Tarsus olmak üzere Takbaş-Ulaş-Meşelik-Topaklı–Beylice–Sarıkoyak–Sarıkavak–Belçınar–Atdağı–Ulumeras–Çayırekinliği–Çamlıyayla–Cumayakası(Sebil) ve tersi yönünde istikamet olmak üzere hattın teslimi sözleşme imzalanmasıyla birlikte başlar ve 3 yıllık sözleşmenin sonunda hiçbir ihtara gerek kalmaksızın hat teslim edilmiş olur.

Dosyalar
  1. İhale Belgesi 1
    İNDİR
  2. İhale Belgesi 2
    İNDİR

Son Eklenen İhaleler

Ekmek Satış İhalesi
18 Ağustos 2023 10:04