“MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2023 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFESİ

A- A+

“MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2023 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFESİ”

 

Mersin Büyükşehir Belediyesince de; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz maddeleri esas alınarak, evsel katı atıkların yönetimi ile ilgili 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği tüm hizmet gelir ve giderlerinin yer aldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu hazırlanmıştır. Takiben, 16.12.2022 tarih ve 682 sayılı Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Bu hususta, karara bağlanan ve MESKİ Genel Müdürlüğü’nce su faturaları üzerinden tahsil edilecek olan tarifelerin yer aldığı,  Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi TÜM KAMUOYUNA İLANEN DUYURULUR.

 

 

           

 

Duyurunun Dosyaları

Dosyalar
  1. 2023 KATI ATIK TARİFE RAPORU
    İNDİR