Gündem Temmuz 2012

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 09 TEMMUZ 2012  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2012 TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ     :  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Mezitli Belediyesi Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Mersin Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması (Norm Kadro Esaslarına göre) ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mezitli Belediye Meclisi’nin 02/07/2012 tarih ve 52 sayılı meclis kararı ile Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Köyü, 29 K-IV-d pafta, 332 ada, 2 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-Toroslar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/06/2012 tarih ve M.33.7.TOR.0.13-01/138-3221 sayılı ve Toroslar Kaymakamlığı Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 16/05/2012 tarih ve B.10.4.İSM.4.33-70.16/114 sayılı yazıları ile Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin ilimizin tek branş hastanesi olması ve artan nüfus karşısında verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması nedenleri ile ek binaya ihtiyaç duyulduğu ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi amacı ile 3036 ada ile 3016 ve 3017 numaralı parselleri içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 08/06/2012 tarih ve 79 sayılı meclis kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bekirde Köyü, 23 S-IV pafta, 19 ada, 2 numaralı parsel, 20 ada, 1 numaralı parsel ve 10 ada, 1 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Dilek ve temenniler.