Gündem Temmuz 2006

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

10 TEMMUZ 2006 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN

TEMMUZ AYI 2006 OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN 

I.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Belediyemizin uluslararası kardeşkent ilişkileri çerçevesinde her yıl çeşitli yabancı şehirlerle öğrenci değişim proğramı ile; Almanya/Oberhausen belediyesinin resmi daveti üzerine 23 Temmuz – 06 Ağustos 2006 tarihleri arasında Mersin’den öğrenci grubu ve bir liderin Belediyemizin resmi kardeşkent ilişkileri çerçevesinde Almanya’ya gitmeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Belediyemizin uluslararası kardeşkent ilişkileri çerçevesinde her yıl çeşitli yabancı şehirlerle öğrenci değişim proğramı ile; Japonya-Kushimoto Belediyesinin resmi daveti üzerine 13-26 Ağustos 2006 tarihleri arasında Mersin’den öğrenci grubu ve bir liderin Belediyemizin resmi kardeşkent ilişkileri çerçevesinde Japonya’ya gitmeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 32 nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 2 nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 25 nolu 16 m2’lik dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 11 nolu 16 m2’lik dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı batı girişinde bulunan merdiven altında 50 m2’lik  dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığında kullanılmak üzere bir adet tıbbi atık aracının alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,11-Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün MOBESE projesine maddi kaynak aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 12- Bahçeli Belediye Meclisinin 02.06.2006 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen, Belediye grupları itibari ile harç oranlarının (5. grup) belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- 5393 sayılı kanunun 41.maddesi geçici 4.Maddesi 5018 Sayılı Kanunun 9.Maddesine istinaden hazırlanan, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık Stratejik planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Tenbihnamesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,15-Yenişehir Belediye Meclisinin 03.07.2006 tarih ve 131 sayılı kararı ile kabul edilen, Çiftlik Köyü 17 I-III pafta, 120 ada, 1 ve 2 nolu; 121 ada, l nolu; 122 ada, l ve 2 nolu; 123 ada, 1 nolu; 124 ada, 1 ve 2 nolu; 125 ada, 1 ve 2 nolu, 126 ada, 1 nolu; 127 ada, l ve 2 nolu; 128 ada, 1 nolu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 16- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 109 sayılı kararı ile kabul edilen, 18 L-IV, 19 L-IV, 18 K-IV, 19 K-III paftalarında trafo binası yerleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 496 sayılı Meclis Kararı ile ilgili teklifin yeniden görüşülmesi,18- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 106 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi 19 K-II pafta, 2245 ada, 2 nolu parseli için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul edilen, Çiftlik Köyü, 18 I-III pafta, 70 ada, 1 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 477 sayılı meclis kararı ile ilgili teklifin yeniden görüşülmesi,21- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 111 sayılı kararı ile kabul edilen, Edip Burhan Kapalı Spor Salonu güneyinde bulunan yaklaşık 1200 m2’lik alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 107 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Menteş Mahallesi, 20 K-IV pafta, 7425 ada, 10 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 108 sayılı kararı ile kabul edilen, Kocavilayet, 9 pafta, 416-417-418 nolu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,24- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 105 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş 19 K-IV pafta, 6274 adanın yanındaki 10 metrelik yol ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,25- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.05.2006 tarih ve 92 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi, 126 pafta, 1070 ada, 7 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,26- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 112 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Mahallesi, 18 K-IV pafta, 1467 nolu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,27- Toroslar Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 70 sayılı kararı ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 499 sayılı kararı ile ilgili teklifin yeniden görüşülmesi,29- Toroslar Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 71 sayılı kararı ile kabul edilen, Çavuşlu Köyü, 3000 ada, 2 parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında düzenleme ile ilgili teklifin görüşülmesi,30- Toroslar Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen, Çukurova Mahallesi, 25 K-IV pafta, 21 ada, 13 parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında düzenleme ile ilgili teklifin görüşülmesi,31- Akdeniz Belediye Meclisinin 06.06.2006 tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen, Karaduvar Mahallesi, 21 S-IV paftada Dumlupınar Caddesinin batısında kalan alan için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik teklifinin görüşülmesi,32- Akdeniz Belediye Meclisinin 02.06.2006 tarih ve 53 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Yalınayak Köyü, 23 N-III pafta, 3961 ada, 6 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tadilat teklifinin görüşülmesi,33- Akdeniz Belediye Meclisinin 02.06.2006 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen, Yalınayak Köyü, 22 P-I pafta, 4707 ada, 8 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,34- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2006 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylanan, Akdeniz Belediye Meclisinin 01.02.2006 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, (Nusratiye) İhsaniye Mahallesi, 35 pafta, 817 ada, 913-914-915-916-917-918-919-920 ve 921 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili karara yapılan itirazın görüşülmesi,35- Akdeniz Belediye Meclisinin 02.06.2006 tarih ve 55 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli Şevket Sümer Mahallesi, 22 P-I pafta, 3126 ada, 7 ve 8 nolu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,36- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 06.06.2006 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılması gereği Otopark Harçlarının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,37- Bahçeli Belediye Meclisinin 02.06.2006 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçeli Belediyesinin Mahalle sınırlarının tespiti ile ilgili teklifin görüşülmesi,38- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 495 sayılı meclis kararı ile ilgili teklifin yeniden görüşülmesi,39- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2006 tarih ve 417 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, 18 K-II pafta, 8613 ada, 1 parsel, 8614 ada, 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili karara yapılan itirazın görüşülmesi,40- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2006 tarih ve 420 sayılı karara yapılan itirazlar ile ilgili teklifin görüşülmesi,41- Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2006 tarih ve 312 sayılı karara yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,42- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 500 sayılı kararı ile ilgili teklifin yeniden görüşülmesi,43- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 504 sayılı kararı ile ilgili teklifin yeniden görüşülmesi,44- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 06.06.2006 tarih ve 16 sayılı kararı ile ilgili teklifin  görüşülmesi,45- Menteş Mahallesi, 20 K-II pafta, 7678 ada, 1 parselin mevcut durumu nedeniyle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına “Mezarlık Alanı” olarak işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,46- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 503 sayılı kararı ile ilgili teklifin yeniden görüşülmesi,47- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 502 sayılı kararı ile ilgili teklifin yeniden görüşülmesi,48- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2006 tarih ve 388 sayılı karara yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,49- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 06.06.2006 tarih ve 18 sayılı kararı ile ilgili teklifin görüşülmesi,50- Davultepe Belediye Meclisinin 01.06.2006 tarih ve 53 sayılı kararı ile 032-c-05-d-2-c, 032-c-05-c-1-d, 032-c-05-c-1-a, 032-c-05-d-2-b paftalarında l/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,51- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,52- Dilek ve Temenniler.Not: Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz 2006 toplantısı 10 Temmuz 2006 tarihinde başlayacak ve 5 gün  sürecek, 14 Temmuz 2006 tarihinde sona erecektir. 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Temmuz 2006 tarihinden sonra yapacağı toplantılarda idareden ve ihtisas komisyonlarından gelen konularla gündem oluşturulacaktır.  Bu hususta ayrıca ilan yapılmayacaktır.