Gündem Şubat 2012
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13 ŞUBAT 2012  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2012 ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Mersin Kocavilayet Mahallesi Emirler Köyü yolu üzerinde 276 dönüm dağlık orman arazisi üzerinde, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde bulunan futbol sahasının üst kısmına tenis kortu yapılacağından söz konusu alana su drenajı yapılarak istinat duvarı çekilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Meski Genel Müdürlüğünde 657 sayılı kanun kapsamında Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmakta olan personellerin Mersin nüfusuna göre aylık fazla çalışma ücreti tutarı üst sınırı 341,00 TL olarak tespit edilmiş olduğundan,   341,00 TL’nin 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Hizmetleri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek olan Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvar ile ilgili olarak ilçe belediyeler tarafından alınan yol katılım paylarının 01.01.2011 tarihi itibari Büyükşehir Belediyesinin payına düşen tutarın aktarılması ve bundan böylede yol harcamalarına katılım payının uygulanması ve bu hususta Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Yenişehir Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve 09 sayılı meclis kararı ile Mersin İli, Çiftlik Köyü, 1-6 ve 7 pafta, 4-11-1365-1850 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Yenişehir Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve 08 sayılı meclis kararı ile Mersin İli, Çiftlik Köyü, 17 J-I, 18 J-IV pafta, 8852-8853-8854-1912-1913-1914-1915-8271-8272-8273-8274-8275-1892-2006-95-96-2951-2952-1866-1931 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Mezitli Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih ve 08 sayılı meclis kararı ile Mersin İli, Mezitli Belediyesi, 032-c-10-a-1-a paftası ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2011 tarih ve 418 sayılı kararı ile Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait bütün cafe, çay bahçesi ve büfelerin Mersin İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş’ye devir edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10-  25/01/2012 tarihinde yapılan Ukome toplantısında alınan karar gereği, açık otopark (Park-metre) yerlerinin Mersin İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş’ye devir edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,11-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,12-  Dilek ve Temenniler.