Gündem Şubat 2011

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14 ŞUBAT 2011  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2011 ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Büyükşehir Belediyesi Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 657 sayılı yasa kapsamında görev yapmakta olan personellerle ilgili olarak Sicil Amirleri Yönetmeliği ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Akdeniz Belediye Meclisinin 07.01.2011 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen, Ödenek Aktarması ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Akdeniz Belediye Meclisinin 07.01.2011 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Ödenek Aktarması ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.01.2011 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararı ile Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 14.50 metre altı ve üzerindeki yollardan cephe alan ve imar planında konut alanı olarak işaretlenmiş tüm parsellerde, zemin katlarda çok farklı uygulamaların üretilmesi nedeniyle oluşan sorunların çözümüne yönelik imar planı hükümlerine ilave hükümler getirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.01.2011 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi,  Barbaros Mahallesi, 17 J-I pafta, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1911 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Toroslar Belediye Meclisi’nin 06.01.2011 tarih ve 5 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, 20 L-III ve 20 L-IV paftalarına isabet eden 363,1154,1155,1156,1158 numaralı adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Toroslar Belediye Başkanlığı’nın 24.01.2011 tarih ve M.33.6.TOR.0.13-01/11-236 sayılı yazıları ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bahçe Mahallesi, 20 L-II pafta, 8611 ada, 7 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 04.01.2011 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi,  Bahçe Mahallesi, 79 pafta, 756 ada, 196, 201, 202, 203, 264 nolu ve 20 M-IV pafta, 4973 ada, 6 ve 7 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 05.11.2010 tarih ve 110 sayılı Meclis Kararı ile 81 paftadan oluşan Karacailyas, Tekke, Yaka ve Homurlu bölgelerini kapsayan imar planlarını bütünleştirme ve sayısallaştırma işi ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Macit ÖZCAN ve Belediyemiz Kültür ve Fuar Şube Müdürlüğünde görev yapan Süleyman CENGİZ’in geçici görevli olarak Cezayir’e gitmeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Müfide İlhan Büstünün yapılması  ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Mersin Büyükşehir Belediyesi şehirlerarası otogarına giriş ve çıkış yapan araçlardan alınan giriş-çıkış ücretlerinin, bilet satımı, bilet imhası ve tahakkuk ile tahsilat problemlerinin giderilmesi amacıyla tahsilat şekli ve giriş ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkan V. Ahmet ÖZYURT ve Kültür ve Fuar Şube Müdürlüğünde görev yapan Süleyman CENGİZ’in 21-26 Mart 2011 tarihlerinde Ukrayna Turizm ve Seyahat Fuarına, 02-07 Mayıs 2011 tarihlerinde Arabian Travel Market (Dubai) Fuarına ve 28 Eylül-03 Ekim 2011 tarihlerinde JATA Dünya Seyahat Fuarına (Japonya-Tokyo) katılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Macit ÖZCAN ve beraberinde Kültür ve Fuar Şube Müdürlüğünde görev yapan Süleyman CENGİZ’in 14-18 Şubat 2011 tarihleri arasında Akdeniz Oyunları aday şehri olarak görüşmelerde bulunmak üzere Fransa’ya (Paris) geçici görevli olarak gitmeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,18-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,19-  Dilek ve Temenniler.