Gündem Şubat 2006

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

13 ŞUBAT2006 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 

ŞUBAT AYI 2006 OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN

I. BİRLEŞİMLİ TOPLANTI GÜNDEMİ 01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-Akdeniz Belediye Meclisinin 06.01.2006 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen, TEDAŞ’a ait trafo yerleri 1/1000 ölçekli İmar Planı üzerine işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.04- Mezitli Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen, 033.d.01.b.1.b, 033.d.1. b.1 ve 033.d.01.b.1 d halihazır paftaları ile 30 1-IV C, 29 L-IB imar paftalarına rastlayan alanda Arkeolojik Sit Alan Koruma Amaçlı İlave İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi.05- Kuyuluk Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen, 16- F-2, 16-F-3, 16-G-1, 16-G-4, 17-F-3 paftalarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.06- Tece Belediye Meclisinin 23.01.2006 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen, tapunun Mersin İli, 30 N-I-b pafta, 179 ada, 1 parsel için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.07- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen Bahçe Mahallesi, 95 pafta, 5005 ada, 1, 2, 12 ve 13 nolu parseller ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.08- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen Çiftlik Köyü, 17 I-III pafta, 115 ada, 4 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.09- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2005 tarih ve 1035 sayılı kararı ile Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Davultepe Beldesi, 32c-5c, 32c-5d paftalarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı karara bağlanmış olup, 2 adet itiraz olduğundan söz konusu karara yapılan itirazın yeniden görüşülmesi.10- Akdeniz Belediye Meclisinin 06.09.2005 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2005 tarih ve 901 sayılı karara yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi.11- Akdeniz Belediye Meclisinin 04.07.2005 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen, 14.10.2005 tarih ve 765 nolu Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile red edilmiş olup, askı süresi içindeki söz konusu karara yapılan itirazın görüşülmesi.12- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.09.2005 tarih ve 136 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2005 tarih ve 898 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.13- Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin 27.01.2006 tarih ve B.15.2.BOT.0.14.02.00-754-001890 sayılı yazıları ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 01.12.2005 tarih ve 972 sayılı kararında belirtilen, Deliçay’ın batısında kalan kısım için alternatif güzergah belirtilmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.14- Tapunun Bahçe Mahallesi, 20 K-III pafta, 6399 ada,8 nolu parseli için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.15- Mezitli Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 20 sayılı kararı ile “Adnan Menderes Bulvarı’nın devamı Dolgu Alanı Bütünlüğü için Mezitli Belediye Sınırları içerisinde Kıyı Bandı ve Sahil Şeridinde 1/1000 ölçekli Kıyı ve Dolgu Planlarının yapımı ve yaptırılması” için Mersin Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.16- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş, 18 J-II, 18 K-I pafta, 2127 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.17- Bağcılar Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 09 sayılı kararı ile kabul edilen, İhsaniye Mahallesi’nin Yerleşik Alanı belirlenerek 1/5000 ölçekli haritaya işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.18- Gözne Belediye Meclisi’nin 04.01.2006 tarih ve 007 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Gözne Köyü, 12 pafta, 440-441-442-499 ve 501 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi.19- Toroslar Belediye Meclisinin 09.12.2005 tarih ve 182 sayılı kararı ile kabul edilen, 22 M-I pafta, 4322, 4323, 4324, 4325 nolu adalar ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.20- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin ili, Bahçe Mahallesi, 20 L-IV pafta, 2187 ada, 1 nolu parsel için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.21- Korukent Mahalle Muhtarlığının 29.12.2005 tarih ve 7404 sayılı dilekçesi ile Güneykent Mezarlığının, Korukent Mezarlığı olarak isimlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.22- Karaduvar Mahalle Muhtarlığının 18.01.2006 tarih ve 263 kayıt nolu dilekçesi ile Dumlupınar Caddesinin, Suphi Öner Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.23- Toroslar Belediye Meclisinin 06.01.2006 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilen, 22 L-II pafta, 5040 ada, 14 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.24- Mezitli Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 08 sayılı kararı ile 30 L-Ic, 30 L-Id paftalarında Meski İçme Suyu İsale Hattı Terfi İstasyonu Binası ve çevresi ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.25- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Köyü, 20 K-III pafta, 7439 ada, 1 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.26- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.01.2006 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası güneyinde kalan “Belediye Meydanı” alanında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.27- Akdeniz Belediye Meclisinin 06.01.2006 tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen, İhsaniye Mahallesi, 35 pafta, 817 ada, 1027 nolu parsel için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.28- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi, 109 pafta, 809 ada, 2 nolu parseli ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.29- Toroslar Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen, 22 M-I, 23 M-IV pafta, 8865 ada ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.30- Bağcılar Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen, Sarıibrahimli Köyü, 1 pafta, 1203 nolu parsel ile ilgili teklifin görüşülmesi.31- Mezitli Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 07 sayılı kararı ile kabul edilen, Kale Köyü’nün sınır tespiti ile ilgili teklifin görüşülmesi.32- Akdeniz Belediye Meclisinin 04.10.2005 tarih ve 122 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2005 tarih ve 1053 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.33- Tapunun İçel İli, Mersin II.Bölge, Menteş Köyü, 18 I-I pafta, 2627 ada, 1 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.34- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2005 tarih ve 1043 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.35- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2005 tarih ve 1065 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.36- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 4/1 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.06.2005 tarih ve 480 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.37- Toroslar Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen, 22 M-I, 23 M-IV pafta, 3563 ve 3726 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Plan Tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.38- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 07.11.2005 tarih ve 10/1 sayılı kararı ile kabul edilen, 18 H-III pafta, 366 ada, 4 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.39- Gözne Belediye Meclisinin 04.01.2006 tarih ve 008 sayılı kararı ile Gözne Köyü, N33D22D3A pafta, 132 ada, 8 parsel ile 9 pafta, 400 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi.40- Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili teklifin yeniden görüşülmesi.41-Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımıza ihale yolu ile alınmış olan 1 adet Tam Teşekküllü Kurtarma Aracını yerinde incelemek üzere; Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim ÖZDEMİR, Makine İkmal Daire Başkanı Bayram SAYDAM, İhaleli İşler Müdürü Hakkı ÖZKAN ve İtfaiye Şube Müdürü Abdurrahman DÖNMEZ’in Almanya’ya görevli olarak gitmeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,42-Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Bankası önü ve karşısı Açık Otopark kiracımızın, kira bedeline TÜFE (ÜFE) oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,43- Mülkiyeti Belediyemize ait Çay Mahallesi Modern Evlerin güneyinde bulunan açık otopark kiracımızın, kira bedeline TÜFE (ÜFE) oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,44-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Meclis Toplantıları başlığını taşıyan 6.Maddesinin 2. ve 3. Paragrafına göre; Büyükşehir Belediye Meclisinin tatil edilmesi ve 2006 yılı sonuna kadar Mart/2006 ayı itibari ile her ay olağan toplantı günlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,45-Bahçeli Belediye Meclisinin 04.01.2006 tarih ve 03 sayılı kararı ile kabul edilen, Ek Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,46-Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancılar Kompleksinde Özel Güvenlik Görevlisi görevlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,47- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,48-Dilek ve Temenniler.Not: Büyükşehir Belediye Meclisinin Şubat 2006 toplantısı 13 Şubat 2006 tarihinde başlayacak ve 5 gün sürecek, 17 Şubat 2006 tarihinde sona erecektir.Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Şubat 2006 tarihinden sonra yapacağı toplantılarda idareden ve ihtisas komisyonlarından gelen konularla gündem oluşturulacaktır. Bu hususta ayrıca ilan yapılmayacaktır.