Gündem Ocak 2011

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10 OCAK 2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2011 OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN   I.BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 



 01-  Açılış ve yoklama,



02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,



03-  Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Üye Seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,



04- Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonunda görevlendirilmesi istenen 2 memurun ücretlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,



05- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Meclis Toplantıları başlığını taşıyan 6.Maddesinin 2. ve 3.paragrafına göre; Büyükşehir Belediye Meclisinin  olağan toplantı günlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,



06-  Büyükşehir Belediyesi Menşe-i Şahadetnamesi  gelirlerinin (f) maddesinde  yazım ve basım hatasından kaynaklanan hatanın düzeltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,



07- Mersin Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Daire Başkanlığı Ukome Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde otopark olarak işletilmesi düşünülen yerlerin Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat ve  Ticaret  Anonim Şirketine devri ile ilgili teklifin görüşülmesi,



08-   Yalınayak köyü 4422 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz ile Yalınayak köyü 4420 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın trampa (değiştirilerek) yolu ile tapu kayıtlarındaki yanlışlığın sulhen giderilmesi talepleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,



09- Yalınayak köyü 4422 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz ile Yalınayak köyü 4420 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın trampa (değiştirilerek) yolu ile tapu kayıtlarındaki yanlışlığın sulhen giderilmesi talepleri ile ilgili teklifin görüşülmesi  



10-  Yalınayak köyü 4422 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz ile Yalınayak köyü 4420 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın trampa (değiştirilerek) yolu ile tapu kayıtlarındaki yanlışlığın sulhen giderilmesi talepleri ile ilgili teklifin görüşülmesi



11-  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.05.2010 tarih ve 167 sayılı kararı ile kabul edilen şehrimizin muhtelif yerlerindeki park, cadde ve sokaklara üç değerli kadınımızın (İclal TAN, Lina NASİF ve Semiha TOKATLI) isminin verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,



12- Yenişehir Belediye Meclisinin 28.11.2010 tarih ve 158 sayılı kararı ile kabul edilen,Yenişehir Belediyesi 2010 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,



13- Büyükşehir Belediyesi Geçici İşçi Vizeleri ile  ilgili teklifin görüşülmesi,



14- Büyükşehir Belediyesi  Hal Zabıta Tenbihnamesi’nin cezalarla ilgili 24. madde değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,



15-  Büyükşehir Belediyesi  yeni Hal İç Yönetmeliği çıkarılıncaya kadar hal’in çalışma ve işleyişi hakkında olumsuzlukların önlenmesi amacıyla Hal İç  Yönetmeliği’ne  Ek Olarak Uygulanacak Kuralların belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,



16- Büyükşehir Belediyesi Hal İç Yönetmeliği’nin 47. 49. 52. 53 ve 54.  maddelerinde değişikli yapılması ve devir sözleşmesinin düzeltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,



17- Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Cansen SAYILGAN’ın yurt dışına (İngiltere’ye)  gitmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,



18- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.12.2010 tarih ve 116 sayılı Meclis Kararı ile Tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kürkçü Köyü, 1 pafta, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı   ile ilgili teklifin görüşülmesi,



19- Mezitli Belediye Meclisi’nin 10.12.2010 tarih ve 103 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, 28 J-II-d paftaya isabet eden Trafo Alanı  ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,



20- TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün 05D030030 proje numarası ile yer alan 380 Kv Mersin Trafo Merkezi’nin yapılması için tapunun Mersin İli, Merkez İlçe, Yanpar Köyü, 220, 221, 225 ve 226 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,



21- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.12.2010 tarih ve 152 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz,  Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 20 K-IV, 19 K-I pafta, 7477 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı  ile ilgili teklifin görüşülmesi,



22-  Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.06.2010 tarih ve 68 sayılı kararı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2010 tarih ve 347 sayılı kararı ile görüşülmüş olup, 3194 İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca askı süresi içerisinde ilgili karara yapılan itiraz  ile ilgili teklifin görüşülmesi,



23- Mezitli Belediye Meclisi’nin 10.12.2010 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 30 L-IV-c paftaya isabet eden Trafo Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,



24- Mezitli Belediye Meclisi’nin 10.12.2010 tarih ve 102 sayılı Meclis Kararı ile Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde Seymenler Mahallesi, 032-c-05-d-3-d paftaya isabet eden Trafo Alanı  ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,



25- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.12.2010 tarih ve 153 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz,  Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 18 J-III pafta, 83 ada, 1 nolu parsel, 84 ada, 1 nolu parsel ve 85 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,



26-Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.07.2010 tarih ve 107 sayılı kararı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2010 tarih ve 336 sayılı kararı ile görüşülmüş olup, 3194 İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca askı süresi içerisinde ilgili karara yapılan  itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,



27 Mezitli Belediye Meclisi’nin 10.12.2010 tarih ve 104 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Deniz Mahallesi, 032-c-10-a-1-a ve 032-c-10-a-1-b paftaya isabet eden Trafo Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,



28- Toroslar Belediye Meclisi’nin 06.12.2010 tarih ve 153 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, 21 M-I, 21 M-II, 21 M-III ve 21 M-IV paftalara isabet eden onama sınırları içerisindeki 129, 557, 558, 583, 584, 656, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 693, 696, 697, 699, 700, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 744, 745, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 777, 790, 791, 819, 820, 821, 822 ve 6460 numaralı adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,



29- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.12.2010 tarih ve 154 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Menteş Köyü, 19 K-I pafta, 6242 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 19 K-IV pafta, 6240 ada, 1nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,



30- Büyükşehir Belediyesi  Meski Genel Müdürlüğü  Geçici İşçi Vizeleri a1ımı ile  ilgili teklifin görüşülmesi,



31- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,



32- Dilek ve Temenniler.