Gündem Nisan 2012

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 NİSAN 2012  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2012 NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Raporunun okunması, 04- Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamının 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Ulaşım Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Encümen Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Büyükşehir Belediyesi 2011 ücret tarifesinin 5.Maddesi Ölçü ve Tartı Aletleri Denetleme harcının 8.parağrafında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ilgi yazıları ile; Mersin İli, Merkez Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi 19.M.II/27 pafta, 9378 ada, 9 parselde kayıtlı 3.308 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan eski binalarının yerine ilgi yazıda belirtilen proje doğrultusunda yeni Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Hizmet Binasının yaptırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Akdeniz Belediye Meclisinin 05.03.2012 tarih ve 43 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Akdeniz İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve Mersin Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamındaki yaklaşık 40 hektarlık bölgede “Kentsel Sit Alanı-Kentsel Tasarım Projesi ve Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu” yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Mezitli Belediye Meclisi’nin 09.03.2012 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile; mülga Davultepe Belediyesi’nin 13.06.2002 tarih ve 17 sayılı meclis kararı ile onanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon ve ilavesinde “M” lejantıyla gösterilen alanlar için yürürlükte bulunan uygulama imar planı plan notları için önerilen değişiklik ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.03.2012 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 20 L-IV pafta, 6385 ada, 1-2 nolu parseller ve 6386 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Akdeniz Belediye Başkanlığı’nın 02.04.2012 tarih ve M.33.6.AKB.0.13-310.01.557-2669 sayılı yazıları ile tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nacarlı Köyü, 198 ada, 1parsel, 199 ada, 1 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 94 pafta, 518 ada, 46 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Menteş Köyü, 19 K-I ve 19 K-II pafta, 4803 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Köyü, 24 M-I pafta, 4450 ada, 19 nolu parsel ve 4451, 4452 adalar ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Toroslar Belediye Başkanlığı’nın 17.02.2012 tarih ve M.33.7.TOR.0.13-01/38-780 sayılı yazıları ile tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi, 22 K-II pafta, 9 ada, 1 nolu parsel, 23 K-IV pafta, 7111 ada, 1 nolu parsel ve 23 K-I pafta, 7112 ada, 1 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.02.2012 tarih ve 23 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, 22 L-IV pafta, 6724, 6725 ve 6730 nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.02.2012 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar  İlçesi, 23 M-II pafta, 4 ada, 10 nolu parsel  ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.02.2012 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar  İlçesi, Mithat Toroğlu ve Çavuşlu Mahallesi,  22 L-I,  22 L-II, 23 L-I, 23 L-III, 23 L-IV paftalar  ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,24- Büyükşehir Belediyesi 657 sayılı yasa kapsamında görev yapmakta olan personellerin Norm Kadro İhdası  ile ilgili teklifin görüşülmesi,25- Mersin Büyükşehir Belediyesinde işçi kadrosunda görev yapmakta olan  personellerin kadro değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,26- Avrupa’da yer alan bilim merkezlerinin incelenmesi ve TÜBİTAK’a sunulacak projeye hazırlık amacıyla, Bilim Park Modellerinin Türk Ulusal Ajansına Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo Da Vinci Alt Programı kapsamında Hareketlilik (Mobility) VETPRO Projesi olarak “Avrupa Bilim Park İncelenmesi amacıyla Belediyemizi temsilen Genel Sekreter Yrd. Ali Ekber ASKER ve İşl. ve İşt. D.Bşk. Mehmet Bülent YÜREKLİ’nin İspanya, İşl. ve İşt. Daire Bşk.lığı Ar-Ge Departman sorumlusu Mehmet GÜNER ve Proje Koordinatörü Suvara Piriyeva SOYSAL’ın İtalya, Çevre Koruma Şube Müdürü Betül YILDIRIM’ın İngiltere’ye geçici görevli ve harcırahlı olarak gitmeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,27-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,28-  Dilek ve Temenniler.