Gündem Nisan 2011

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 NİSAN 2011  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2011 NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Divanı Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Divanı Meclis Katiplerinin seçimi (2 Asil, 2 yedek) ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Ulaşım Komisyonu Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Encümen Üyelerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Raporunun okunması, 12- Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamının 2010 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Toroslar Belediye Meclisinin 01.03.2011 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çukurova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çopurlu Köyü, 25 K-IV pafta, 1,2,3,21,23,24,25,26,28,9434,9435,9436,9437 nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Yenişehir Belediye Meclisinin 01.02.2011 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediye sınırları içerisinde 3 adet trafo yerinin imar planlarına işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Köyü, 3018 ada, 1 numaralı parselin mevcut imar planındaki “Hastane, Doğumevi, Dispanser” kullanımı kararının plan değişikliği ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında “Ticaret Alanı” olarak işaretlenmesi ve onaylanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 5.08 maddesine “İmar Planlarında “Konut Alanı” dışında kullanım kararı getirilen parsellerde taban oturumu miktarına uyulmak kaydıyla azami bina cephesi şartı aranmaz” ifadesinin ilavesine ve 5.09 maddesinin 7.bendi olarak “İmar planlarında, Konut Alanı” dışında kullanım kararı getirilen parsellerde taban oturumu miktarına uyulmak kaydıyla azami bina derinliği şartı aranmaz” ifadesinin eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Büyükşehir Belediyesi 657 sayılı yasa kapsamında görev yapmakta olan personellerin derece değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Mezitli Belediye Meclisinin 05.04.2011 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen, 2011 Mali Yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin 3.maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,19-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,20-  Dilek ve Temenniler.