Gündem Nisan 2006
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

10 NİSAN 2006 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN

NİSAN AYI 2006 OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN 

I.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ 01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Büyükşehir Belediyesi Meclis Katip seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamının 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasını kapsayan bir yıllık faaliyet raporu ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, 23 S-IV pafta, 19 ada, 2,20 ada, 1,10 ada, 1 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07-Tapunun Mersin İli Merkez ilçesi Karacailyas 23- 24 ST pafta, 5588 ada, 3 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08-Tapunun Menteş Köyü, 14 Pafta, 3878 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09-Toroslar Belediyesi 10.03.2006 tarih ve 28-354 sayılı yazısı ile; 23-24 KL ve 25-26 KL paftalarına isabet eden 400 yataklı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanı ile ilgili olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Toroslar Belediyesi 10.03.2006 tarih ve 29-355 sayılı yazısı ile; Çağdaşkent Mahallesi 23 M IV pafta, 3884 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin “Sağlık Tesisi Alanı” olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11-Toroslar Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 30. ve 31. maddelerine göre içkili yerlerin tespitine ilişkin kroki ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Akdeniz Belediye Meclisinin 01.03.2006 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen, tapunun Mersin İli İhsaniye Mahallesi 21 M-IV pafta, 2791 ada, 1 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13-Yenişehir Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi 20 L-IV pafta, 6166 ada, 1 parsel, 6167 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile 5991 ada, 2 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Adanalıoğlu Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 2006/11 sayılı kararı ile kabul edilen, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 29.Maddesine göre; İçkili yerlerin tespitine ilişkin kroki ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- (Toroslar Belediye Meclisinin 11.02.2005 tarih 80 sayılı kararı ile kabul edilen) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2005 tarih ve 657 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Gözne Belediye Meclisinin 01.03.2006 tarih ve 013 sayılı kararı ile kabul edilen, Gözne, 4 pafta, 49 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli mevzi imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.01.2006 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2006 tarih ve 221 sayılı kararının yeniden görüşülmesi,18-Tapunun Mersin İli, Bahçe Mahallesi, 20 K-III pafta, 9623 ada, 2 ve 3 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi, 18 K-I pafta, 2139 ada, 2 parsel, 2354 ada, 1 parsel, 2356 ada, 1 parsel ve 5355 ada, 1 parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20-Yenişehir Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş 18 J-II pafta, 30 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen, 20 K-III 20 K-IV paftada bulunan 7510, 6398, 6379 nolu adaların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,22-Tapunun Mersin İli, Menteş Mahallesi, 19 K-I ve 19 K-II pafta, 4803 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi, 20 L-IV pafta, 2183 ada, 3 parsel, 2190 ada, 2 parsel ve 2193 ada 1 parseller ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,24- Gözne Belediye Meclisinin 01.03.2006 tarih ve 011 sayılı kararı ile kabul edilen, Gözne 4 pafta, 45 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Mevzi imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,25- Gözne Belediye Meclisinin 01.03.2006 tarih ve 012 sayılı kararı ile kabul edilen, Gözne 4 pafta, 48 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli mevzi imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,26- Bağcılar Belediye Meclisinin 01.03.2006 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilen, içkili yer bölgesi tespiti ile ilgili teklifin görüşülmesi,27- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilen, Çiftlik 17 I-I, 17 I-II pafta, 143 ada, 1-2-3-4 parseller ile 151 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Akdeniz Belediye Meclisinin 07.03.2006 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen, tapunun Mersin İli Nusratiye Mahallesi 21 M-II pafta, 2057 ada, 13 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29- Kuyuluk Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,30- Arpaçsakarlar Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 09 sayılı kararı ile kabul edilen, 2006 Mali Yılı ücret tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,31- Arpaçsakarlar Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen, 2006 Mali yılı vergi, resim, harç tarife değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,32-Yenitaşkent Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 06 sayılı kararı ile kabul edilen, İşyeri açma ve çalıştırma ile tatil günleri çalışma ruhsatlarının ünvar değişikliği kaybolma ve yıpranma gibi sebeplerden dolayı değiştirilmesi için alınacak ücretler ile ilgili teklifin görüşülmesi,33- Kuyuluk Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 08 sayılı kararı ile kabul edilen, 2006 mali yılı ücret tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,34- Zabıta Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan 2 adet çay bahçesinin İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 35- Mülkiyeti Belediyemize ait eski Silifke Garajı altı Kapalı Otopark kiracımızın, kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,36-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,37-Dilek ve Temenniler. NOT: Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan 2006 toplantısı 10 Nisan 2006 tarihinde başlayacak ve 5 gün sürecek, 14 Nisan 2006 tarihinde sona erecektir.Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Nisan 2006 tarihinden sonra yapacağı toplantılarda idareden ve ihtisas komisyonlarından gelen konularla gündem oluşturulacaktır. Bu hususta ayrıca ilan yapılmayacaktır.