Gündem Mayıs 2012

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14 MAYIS 2012  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2012 MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01-  Açılış ve yoklama, 02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi, 03- Büyükşehir Belediyesi 2011 Mali Yılı Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi Hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 04- İlimiz Mersin ile Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyetinin başkenti Ufa Şehri arasında resmi kardeş ilişkisinin kurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 05- Belediyemizin uluslararası kardeşkent ilişkileri çerçevesinde her yıl çeşitli yabancı şehirlerle öğrenci değişim programı nedeniyle, Mersinli öğrenciler bu yıl  02-12 Temmuz 2012 tarihleri arasında Rusya Federasyonu Başkenti Ufa’ya, 20-30 Temmuz 2012 tarihleri Japonya Kushimoto’ya, 04-19 Ağustos tarihleri arasında Almanya Oberhausen’a davet edilmişlerdir. Delegasyonun lideri ve sorumlusu olarak Kültür ve Fuar Şube Müdürlüğünde görev yapan Süleyman CENGİZ’in belirtilen tarihlerde gidiş-dönüş masrafları Belediyemiz bütçesinden karşılanarak ve harcırahlı olarak yurtdışına resmi görevli gitmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 06- Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları dahilinde Kent Mobilyalarının yapılması, Mevcut Reklam Materyallerinin Yenilenmesi ve Reklam İşletmesinin Kiralanması İşinin ihalesi  24.04.2012 tarihinde yapılmış, ancak ihale iptal edilmiştir. Buna göre İhalenin tekrar yapılarak sözleşmenin imzalanacağı tarihe kadar mevcut reklam materyallarinin tahsis ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 07- Belediyemiz tarafından hazırlanan, Çukurova Kalkınma Ajansının “Göçle Gelen Nüfusun Sosyal ve İktisadi uyumunun sağlanması Mali Destek Programı” kapsamındaki “Mobil Bilgi” ve Çocuk Akademisi” projelerinin kabul edilmesi aşamasında Belediye Başkanı Macit ÖZCAN’a başvuru sahibi olarak proje belgelerini ve sözleşmeyi imzalamaya, başvuru sahibinin projeyi uygulama kararları ile birlikte projenin faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi konusunda projelerin bütçesine sözleşmede belirtilen oranlarda eş finansman olarak katkı payı aktarma taahhüdünü yerine getirmesi konularında yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 08- Mersin Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olan ve canlı müzik yayını yapmak isteyen işyerlerine Yönetmelik gereği canlı müzik izin belgesi verilmesi gerektiğinden, belge için izin harcı tutarlarının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 09- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, 3797 ada, 5 parselde kayıtlı 6122 m2 arsanın İl Emniyet Müdürlüğüne “Emniyet Hizmet Binası ve arsası olarak kullanılması bedelsiz tahsisinin yapılabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 10- Mersin Büyükşehir Belediyesinde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personellerin derece değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02.04.2012 tarih ve 56 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bekirde Köyü, 24 R-II, 25 R-III, 25 R-IV pafta, 9056, 9057 ve  9058   adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 12- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2012 tarih ve 83 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2012 tarih ve 35 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi, 13- Mersin Valiliği İl Müftülüğü’nün 24.04.2012 tarih ve B.02.1.DİB.4.33.00.04-622-1181 sayılı yazıları ile tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 7438 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 14- Mezitli Belediye Meclisi’nin 06.04.2012 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Mezitli İlçesi, 15 H-II pafta, 211 ada, 2 nolu parsel ve 211 ada, 4 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 15- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.04.2012 tarih ve 51 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 18 K-I pafta, 2146 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 16- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.04.2012 tarih ve 55 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlikköyü, 2 pafta, 1715 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 17- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2012 tarih ve 53 sayılı kararına  (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.12.2011 tarih ve 128 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi, 18- Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 19.04.2012 tarih ve B.08.4.MEM.0.33.04.02-754-11309 sayılı yazıları ile tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yalınayak Köyü, 194 ada, 1nolu parsel ve 195 ada, 1 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 19- Mezitli Belediye Meclisi’nin 06.04.2012 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Köyü, Konuş Mevkii, 30 K-III-d pafta, 597 ada, 1 nolu parsel, 598 ada, 1nolu parsel ve 599 ada, 1 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 20- Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.03.2012 tarih ve 41 sayılı Meclis Kararı ile 07.09.1994 tarih ve 56 sayılı plan notlarına ilave plan notu teklif maddeleri eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 21- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.04.2012 tarih ve 54 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlikköyü, 17 J-I pafta, 1919 ada, 10 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 22- Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın 17.08.2011 tarih ve M.33.7.YEE.0.34-377/8675 sayılı yazıları ile tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19 K-IV pafta, 2102 ada, 4 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 23- Mezitli Belediye Meclisinin 07.05.2012 tarih ve 41 sayılı meclis kararı ile Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Köyü, 29 K-IV-b pafta, 356 ada, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 24- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Bozon Köyü sınırlarındaki Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan orman arazisinin Belediyemize kent mezarlık alanı olarak tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 25-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi, 26-  Dilek ve Temenniler.