Gündem Mayıs 2011

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 MAYIS 2011  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2011 MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Büyükşehir Belediyesi 2010 Mali Yılı Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi Hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Ukome Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan Mersin Büyükşehir Belediyesinin sınırları içerisinde otopark olarak işletilmesi düşünülen yerlerin, İmar İnşaat ve Tic.A.Ş.ne devri ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı Tiyatro Müdürlüğünde görev yapan Ahmet AKSOY’un Mettmann Neanderland Biennal Kültür Festivalinde 7-8-9 Haziran 2011 tarihinde Hacivat- Karagöz Gölge Oyunu oynatmak üzere yurt dışına (Almanya) resmi görevli olarak gitmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Akdeniz Belediye Meclisinin 06.04.2011 tarih ve 55 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yalınayak Köyü, (Şevket Sümer Mahallesi), 23 N-lll pafta, 4247 ada, 3 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.04.2011 tarih ve 56 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Köyü, 21 T-II, 21 T-III pafta, 10469 ada, 2  nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Mezitli Belediye Meclisi’nin 05.04.2011 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Köyü, 7 pafta, 263 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 08.04.2011 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Köyü, 21I-II pafta, 173 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 08.04.2011 tarih ve 52 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 L-I pafta, 854 ada, 82-91-95 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Mezitli Belediye Meclisi’nin 05.04.2011 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Köyü, 66 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 08.04.2011 tarih ve 50 sayılı Meclis Kararı ile Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde 12 adet trafo yerinin işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2011 tarih ve 50 sayılı kararına (Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.11.2010 tarih ve 88 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,14-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,15-  Dilek ve Temenniler.