Gündem Mayıs 2006

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

8 MAYIS 2006 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN

MAYIS AYI 2006 OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN 

I.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Toroslar Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Osmaniye Mahallesi, 105 pafta, 4079 ada, 1-2-3-4 nolu parseller ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04-Yenişehir Belediye Meclisinin 06.04.2006 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen, 19 K-II pafta ve 20 K-III pafta, 6417 ada, 1 parsel, 2202 ada, 3 nolu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.04.2006 tarih ve 71 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş 18 J II pafta, 6290 ada, 1 parsel 14 ada, 1 parsel, 15 ada, 2 parsel ve 17 ada 1 parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.04.2006 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi 19 K-III pafta, 2272 ada, 3 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Akdeniz Belediye Meclisinin 05.04.2006 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen, Arpaçsakarlar Köyü, 23 R-IV pafta, 29 ada, 3 parsel ve 30 ada, 1 nolu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.04.2006 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi, 20 L-IV pafta, 2184 ada, 1 nolu parseli için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Tece Belediye Meclisinin 06.04.2006 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Tece Belediyesi 30.N.I.b pafta, 179 ada, 1 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.04.2006 tarih ve 66 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Köyü, 18 J-IV pafta, 36 ada, 3 nolu parseli için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11-Yenişehir Belediye Meclisinin 06.04.2006 tarih ve 68 sayılı kararı ile kabul edilen, Çiftlik 3 pafta, 1632 ve 1633 nolu parseller ile 18 J-IV pafta, 1856 ada, 1-2-3 nolu parseller ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12-Yenişehir Belediye Meclisinin 03.04.2006 tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen, “Yenişehir Belediyesi İçkili Yerler Bölgesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Tece Belediye Meclisinin 03.04.2006 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesine Kıyı Kenar Çizgisi altında kalan kısma 1/1000 ölçekli Kıyı dolgu planlarının yapım ve yaptırılması için yetki verilmemesinin uygunluğu ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Toroslar  Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Bahçe Mahallesi, 20 L-I, 20 L-IV pafta, 3225 ada, 7 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15-Tapunun Mersin İli, Davultepe Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 912 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Toroslar Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, 22 N-I, 22 L-II pafta, 10033 ada, 1 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Yenişehir Belediye Meclisinin 03.04.2006 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Menteş Mahallesi, 18 J-II pafta, 73 ada, 1 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan 

tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18-Tapunun Mersin İli, İhsaniye Mahallesi, 20 M-I pafta, 10.000 ada, 2 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Mezitli Belediye Meclisinin 03.04.2006 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen, 5 pafta, (30 J-IIc, 30 K-IVa, 30 K-Id) 188 nolu parsel için 1/1000 ölçekli ilave imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Yenişehir Belediye Meclisinin 03.04.2006 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Mahallesi 18 J-II pafta, 76 ada, 1 parsel 77 ada, 1 parsel 79 ada, 1 parsel ile 18 I-II pafta, 4669 ada, 3-4-5-6 nolu parseller ve 4670 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parseller ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Akdeniz Belediye Meclisinin 07.04.2006 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen, Nusratiye Mahallesi, 20 N-I pafta, 272 ada, 12 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Arpaçsakarlar Belediye Meclisinin 07.04.2006 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen, Arpaçsakarlar 6 pafta, 2095 nolu parselde 1/1000 ölçekli ilave imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,23-Tapunun Mersin İli, Yakaköy , 1 pafta, 300 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,24- Karacailyas Belediye Meclisinin 03.04.2006 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin Karaduvar Köyü, 11 Pafta, 10294 ada, 1 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,25- Mezitli Belediye sınırları içinde kalan 033-d-01-b paftasındaki Arkeolojik sit alanı sınırları ve etrafı ile ilgili olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,26-Yenişehir Belediye Meclisinin 06.04.2006 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Köyü, 20 K-II pafta, 7682 ada, 1 numaralı parsel, 7683 nolu ada, 1 parsel ve 7690 ada, 1 nolu için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,27-Tapunun Mersin İli, Çiftlikköyü 16 I-1 pafta, 229 ada, 9 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.04.2006 tarih ve 72 sayılı kararı ile kabul edilen, 18 J I, 17 J I, 18 J IV, 19 L IV, 19 K III, 19 K I paftalarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29-Toroslar Belediye Meclisinin 06.03.2006 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen, 25 K-IV, 24 K-I paftalarına isabet eden 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,30-Tapunun Mersin İli Mezitli 16 H-III pafta, 56 ada, 1-2-3-4-5-6 numaralı parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,31-Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde Mustafa Kemal Mahallesi, 212 pafta, 9139 ada, 1 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Sağlık Tesis Alanı” olarak işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,32-Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Çavuşlu Köyü, 23 K-I pafta, 7108 ada, 2 numaralı parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,33-Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2006 tarih ve 232 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi,34-Tapunun Mersin İli, Yalınayak Köyü, 23-24 MN pafta, 7271 ada, 3-4 ve 8675 ada, 1 ve 9 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 35-Tapunun Menteş Mahallesi, 20 K-III pafta, 7439 ada, 2 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,36-Tapunun Menteş Mahallesi, 20 J-III pafta, 7645 ada, 1, 7646 ada, 1 ve 7650 ada, 1 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,37-Büyükşehir Belediyesi 2005 Mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,38-Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Araçlarında “Mersin Akıllı Kart” sisteminin kurulması ve işletilmesi işi ile ilgili teklifin görüşülmesi,39-Büyükşehir Belediye Meclisinin 01.12.2005 tarih ve 929 sayılı ile kabul edilen, ücret ve tarifelerin 17.Maddesinde İşletme ve İştirakler Gelirleri başlığının Aktiviteler 1 kısmında yer alan tenis kortları ile ilgili ücret tarifelerinin görüşülmesi,40-Güneykent Toplu Konut bölgesinde bulunan Arpaçsakarlar 24 M-I ve 24 M-IV paftalara isabet eden 8726 ada 3 parsel 8727 ada 3 parsel 9054 ada 1 parsel, 8725 ada, 2 parsel, 8725 ada 3 parsel ve 9050 ada 1 parseller üzerindeki kamu yararı kararının kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,41-Mülkiyeti Belediyemize ait Yenihal Kompleksi Sevkiyatçılar Bloku bölümünde bulunan Kantar kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,42-Çukurova Belediyeler Birliği Meclisine 12 asil ve 6 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,43-Akdeniz Belediye Meclisinin 07.04.2006 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen, Özel yada Resmi kurum ve kuruluşlar, evsel nitelikli atıklarının yerinden alınması bertaraf tesislerine belediye araçlarınca taşınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,44-Katı Atık Düzenli Depolama Alanına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,45-Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2006 tarih ve 226 sayılı kararında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,46-Davultepe Belediye Meclisinin 01.05.2006 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilen, Deniz Kıyısında Düzenleme ve Peyzaj Çalışması ile ilgili teklifin görüşülmesi,47- Davultepe Belediye Meclisinin 03.04.2006 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen, Deniz Kıyısında Düzenleme ve Peyzaj Çalışması ile ilgili teklifin görüşülmesi,48-“Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binaları Kompleksi işi’ne ait uygulama projeleri başta olmak üzere bu işle ilgili oluşacak olan tüm giderlere belediyemizin %50 oranında katılımı ile 

ilgili  teklifin görüşülmesi,49-Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Dakota Eyaletinin başkenti Bismarck şehirleri arasında resmi kardeşkent kurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,50-Belediyemizi temsilen Almanya’nın Neustadt Belediyesince düzenlenecek olan D-Genç Futbol Turnuvasına katılmak üzere konuyla ilgili bir delagasyon’un yurtdışına gitmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,51-Mersin Büyükşehir Belediyesince geçen yıl ağırladığımız Çin’in Quanzhou şehrinden gelen öğrencileri, iadei ziyaret için kentimizde belirlenen öğrencilerden sorumlu olarak belediyemizde görevli bir kişinin yurtdışına  

gitmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,52-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,53-Dilek ve Temenniler.