Gündem Mart 2012

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12 MART 2012  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2012 MART AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 01-  Açılış ve yoklama, 02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi, 03- Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Park Bahçeler Müdürlüğüne ödenek aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 04- Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığının Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Katı Atık Düzenli Çöp Depolama Alanı ve Deniz Denetim ve Yat Limanı Şube Müdürlüğüne ödenek aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 05- Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 06- Avrupa’da yer alan bilim merkezlerinin incelenmesi ve TÜBİTAK’a sunulacak projeye hazırlık amacıyla, Bilim Park Modellerinin Türk Ulusal Ajansına Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo Da Vinci Alt Programı kapsamında Hareketlilik (Mobility) VETPRO Projesi olarak “Avrupa Bilim Park İncelenmesi amacıyla Belediyemizi temsilen Genel Sekreter Yrd. Ali Ekber ASKER ve İşl. ve İşt. D.Bşk. Mehmet Bülent YÜREKLİ’nin İspanya, İşl. ve İşt. Daire Bşk.lığı Ar-Ge Departman sorumlusu Mehmet GÜNER VE Proje Koordinatörü Suvara Piriyeva SOYSAL’ın İtalya, Çevre Koruma Şube Müdürü Betül YILDIRIM’ın İngiltere’ye  geçici görevli ve harcırahlı olarak gitmeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi, 07- Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları dahilinde Kent Mobilyalarının Yapılması, Mevcut Reklam Materyallerinin Yenilenmesi ve Reklam İşletmesinin Kiralanması işinin, 2886 sayılı D.İ.K.nun 36.maddesine göre 10 yıllığına ihale yolu ile kiraya verilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 08- Mersin Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 09- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.02.2012 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağlarbaşı Köyü, 1 pafta, 1165 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 10- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.02.2012 tarih ve 16 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kiremithane Mahallesi, 27 pafta, 118 ada, 8 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 11- Mezitli Belediye Meclisi’nin 06.02.2012 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Mezitli Belediyesi, 032-c-05-d-3-a paftası ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 12- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.02.2012 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararı ile 17 I-I ve 17 H-III paftalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 13-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi, 14-  Dilek ve Temenniler.