Gündem Mart 2006

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

13 MART 2006 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 

MART AYI 2006 OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN

I. BİRLEŞİMLİ TOPLANTI GÜNDEMİ 01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-Tapunun Mersin İli, Yenitaşkent Belediyesi Yaka köyü l pafta, 52,916,941 nolu parseller ile ilgili olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04-Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.01.2006 tarih ve 47 sayılı kararın, nihai şekilde karara bağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,05-Toroslar Belediye Meclisinin 20.02.2006 tarih ve 20-245 sayılı yazıları ile; Korukent Mahalle Muhtarlığının talebi ile 24 L-II pafta, 2950 ada, 1 nolu parselinin 2500 m2’lik kısmının “Cami Alanı” olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-Tapunun Çiftlikköyü 17 I III Pafta, 120 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 122 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 123 ada, 1 nolu parsel, 124 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 125 ada 1 ve 2 nolu parseller, 126 ada, 1 nolu parsel, 127 ada, 1 ve 2 nolu parseller 128 ada, 1 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.01.2006 tarih ve 53 sayılı kararın, nihai şekilde karara bağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.01.2006 tarih ve 52 sayılı kararın, nihai şekilde karara bağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,09-Yenişehir Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 30 sayılı kararı ile Menteş Köyü, 18 K-IV pafta, 2165 ada, 2 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10-Yenişehir Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 34 sayılı kararı ile Karaisalı Köyü, 1 pafta, 1411 parsel, 2 pafta 1 parsel, 1-2 pafta, 2 nolu parsel için 1/1000 ölçekli mevzii imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11-Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.01.2006 tarih ve 60 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,12-Yenişehir Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Menteş Köyü, 19 J-II pafta, 7615 ada, 1 parsel 7622 ada 1 parsel, 7623 ada 1 parsel, 7621 ada 1 parsel, 7620 ada 1 parsel, 7619 ada 1 parsel, 7630 ada 1 parsel, 7631 ada, 7632 ada 1 parsel, 7633 ada 1-2 parsel, 7634 ada 1 parsel, 7635 ada 1-2 parsel, 7636 ada l parseller ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13-Akdeniz Belediye Meclisinin 01.02.2006 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Nusratiye Mahallesi, 35 pafta, 817 ada, 913-914-915-916-917-918-919-920 ve 921 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14-Mezitli Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 27 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, 19 pafta (30 L-IV-b), 3127 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15-Mezitli Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 26 sayılı kararı ile kabul edilen, 16 H-III pafta, 56 ada, 1-2-3-4-5-6 nolu parselleri ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mezitli Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen, 15 H 1 pafta, 204 ada, 6 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17-Mezitli Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 29 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik teklifinin görüşülmesi,18-Akdeniz Belediye Meclisinin 01.02.2006 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen, Hamidiye Mahallesi, 19 M-I pafta, 6917 ada, 3 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19-Akdeniz Belediye Meclisinin 01.02.2006 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Nusratiye Mahallesi 123 pafta, 954 ada, 36 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2005 tarih ve 1027 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Akdeniz Belediye Meclisinin 01.02.2006 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen, Karaduvar Mahallesi, 2 pafta, 3756 ada, 1 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Dorukkent Belediye Meclisinin 06.01.2006 tarih ve 01-c sayılı kararı ile kabul edilen, 27 j 3 pafta, 928 ada, 1 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,23-Huzurkent Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen, Gazi, Nacarlı, Bağlarbaşı ve Kulak Mahallelerinin ortak sınırlarının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,24-Huzurkent Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen, Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle ilgili sel felaketine uğrayan bölgelerin mahalli şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,25-Çiftlikköy Belediye Meclisinin 07.02.2006 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen, 20-I-IV pafta, 2493 ada, 1-2 nolu parsel ve 2494 ada, 1 parsellerle ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,26-Çiftlikköy Belediye Meclisinin 07.02.2006 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Merkez ilçesi Çiftlikköy 17 H-II, 17 H-III pafta, 5433 ada, 9 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,27-Arpaçsakarlar Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 05 sayılı kararı ile kabul edilen, Arpaçsakarlar Köyü, 26 MI pafta, 9726 ada, 1 parsel ve 9725 ada 1 parsel ve 11 pafta, 1004 nolu parsellerle ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi 19 L 1 pafta, 1513 ada, 2 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29- Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2005 tarih ve 550 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili teklifin görüşülmesi,30- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2005 tarih ve 1030 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili teklifin görüşülmesi,31-Mezitli Belediye Meclisinin 06.02.2006 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen, 033 A 22 D ID, 033 A 21 C 2C, 033 A 21 C 3B, 033 A 21C 3A, 033 A 21C 3D, 033 A 21 C 4C, 033 A, 21 C 4D, 033 D 01 B 1A, 033 D 01 A 2C, 033 D 01 A 2B, 033 B 01 A 2D, 033 D 01 A 3A, 033 D 01 A 4 B, 033 D 01 A 4C, 033 D 01 A 4D numaralı 1/1000 ölçekli halihazır paftaların Gazi Mustafa Kemal Bulvarına cepheli parseller üzerinde plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,32-Yenişehir Belediyesinin 17.02.2006 tarih ve 558 sayılı yazıları ile; 01.08.2003 tarih ve 91 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen, Barbaros ve Eğriçam Mahallelerinde 17-18 IJ paftasına isabet eden alanda plan değişikliği yapılarak 25 ve 15 metrelik yollar açılmıştır. Uygulamada çıkan sorunlar nedeniyle bu yolların iptali ile ilgili teklifin görüşülmesi,33-Arpaçsakarlar Belediye Meclisinin 06.06.2005 tarih ve 13 sayılı kararında, sehven yanlış yazılan parsel numarasının düzeltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,34-Adnan Menderes Bulvarı Dolgu Alanı üzeri Polis evi karşısı mevkiinde bulunan Yel Değirmenin işletmesinin, Mersin Büyükşehir İmar İnş.ve Tic. Ltd.Şti.ne devir edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,35-Mülkiyeti Belediyemize ait Silifke Caddesi Öğretmenevi altında bulunan dükkan kiracımızın (Hasan ATAŞ) kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,36-Mülkiyeti Belediyemize ait Silifke Caddesi Öğretmenevi altında bulunan dükkan kiracımızın (Hanifi ÖZKAN) kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,37-Yenişehir Belediye Meclisinin 10.02.2006 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen, 2006 Mali Yılı Tarife Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,38-Çiftlikköy Belediye Meclisinin 07.02.2006 tarih ve 07 sayılı kararı ile kabul edilen, Çiftlikköy kasabası sınırları içerisinde kalan bölgelerin çevre temizlik vergisi tespiti ile ilgili teklifin görüşülmesi,39-Çiftlikköy Belediye Meclisinin 07.02.2006 tarih ve 08 sayılı kararı ile kabul edilen, 2005 Mali Yılı ödenek aktarması ile ilgili teklifin görüşülmesi,40-Akdeniz Belediye Meclisinin 07.03.2006 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen, 2006 Yılı gider bütçesine ek ödenek ile ilgili teklifin görüşülmesi,41- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,42-Dilek ve Temenniler.