Gündem Kasım 2012

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12 KASIM 2012  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2012 KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi, 03- Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve Takip eden iki yılın tahmini Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 04- Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi, 05-Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 06- Akdeniz Belediyesinin 12.10.2012 tarih ve 118 sayılı kararı ile kabul edilen, Akdeniz Belediyesi  2013 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 07- Akdeniz Belediyesinin 12.10.2012 tarih ve 117 sayılı kararı ile kabul edilen, Akdeniz Belediyesi 2013 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi, 08- Akdeniz Belediyesinin 01.10.2012 tarih ve 108 sayılı kararı ile kabul edilen, Akdeniz Belediyesi  2013 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 09- Toroslar Belediyesinin 11.10.2012 tarih ve 136 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi  2013 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 10- Toroslar Belediyesinin 11.10.2012 tarih ve 137 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi 2013 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi, 11- Toroslar Belediyesinin 11.10.2012 tarih ve 138 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi  2013 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 12- Yenişehir Belediyesinin 17.10.2012 tarih ve 126 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi  2013 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 13- Yenişehir Belediyesinin 17.10.2012 tarih ve 125 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi, 14- Yenişehir Belediyesinin 17.10.2012 tarih ve 124 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi  2013 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 15- Mezitli Belediyesinin 12.10.2012 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi  2013 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mezitli Belediyesinin 05.10.2012 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi 2013 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi, 17- Mezitli Belediyesinin 05.10.2012 tarih ve 68 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi  2013 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 18- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.10.2012 tarih ve 117 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 19- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.10.2012 tarih ve 110 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bahçe Mahallesi, 70 pafta, 511 ada, 29 ve 32, 19 M-I pafta, 7303 ada, 5  nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 20- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.10.2012 tarih ve 111 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yalınayak Köyü, 22 P-IV pafta, 3787 ada, 14 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 21- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.10.2012 tarih ve 112 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 41 pafta, 338 ada, 4-5-107-125-126-138-139 nolu parseller ve 536 ada,106-208-223-224-256-260-277-278-280-281-284-382-489 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 22- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2012 tarih ve 251 sayılı kararına (Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.05.2012 tarih ve 73 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi, 23- Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 26.03.2011 tarih ve 1923 sayılı yazıları ile Kuyuluk Orman arazisi sınırları içerisinde, 17-18 FG paftaya isabet eden yaklaşık 2.552,07 m2’lik alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Resmi Kurum Alanı” olarak işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 24- Mezitli  Belediye Meclisi’nin 05.10.2012 tarih ve 64 sayılı Meclis Kararı ile     Mersin İli, Mezitli  İlçesi, Davultepe Köyü, Bölmece Mevkii, 740 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 25- Mezitli  Belediye Meclisi’nin 05.10.2012 tarih ve 65 sayılı Meclis Kararı ile     Mersin İli, Mezitli  İlçesi, Davultepe Mahallesi, Bölmece Mevkii, 130 ada, 8 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 26- Mezitli  Belediye Meclisi’nin 05.10.2012 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararı ile     Mersin İli, Mezitli  İlçesi, Mezitli Köyü, Kuyununözü Mevkii, 572 ada, 3 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 27- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 01.10.2012 tarih ve 128 sayılı Meclis Kararı ile     Mersin İli, Toroslar  İlçesi, Halkkent Mahallesi,  23 M-II, 24 M-III ve 24 N-IV pafta, 3027, 3032 nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 01.10.2012 tarih ve 129 sayılı Meclis Kararı ile     Mersin İli, Toroslar  İlçesi, Çukurova Mahallesi,  23 L-IV pafta ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 29- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 11.10.2012 tarih ve 140 sayılı Meclis Kararı ile     Mersin İli, Toroslar  İlçesi, Halkkent Mahallesi,  24 M-IV pafta, 2990 ada, 2-3 nolu parseller ve Korukent Mahallesi, 24 M-I pafta, 9051 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 30- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2012 tarih ve 128 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Menteş Köyü, 20 J-II pafta, 7785 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 31- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2012 tarih ve 129 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 19 K-I, 19 K-II pafta, 4803 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 32- Büyükşehir Belediyesine ait 1005 ada, 34 parsel üzerindeki kamuya tahsis şerhinin kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 33- Büyükşehir Belediyesine ait 3028 ada, l4 parsel üzerindeki kamuya tahsis şerhinin kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,                                                            34-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,35- Dilek ve Temenniler.