Gündem Kasım 2011

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14 KASIM 2011  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2011 KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve Takip eden iki yılın tahmini Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,05-Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Akdeniz Belediyesinin 12.10.2011 tarih ve 111 sayılı kararı ile kabul edilen, Akdeniz Belediyesi  2012 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Akdeniz Belediyesinin 12.10.2011 tarih ve 110 sayılı kararı ile kabul edilen, Akdeniz Belediyesi 2012 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Akdeniz Belediyesinin 12.10.2011 tarih ve 109 sayılı kararı ile kabul edilen, Akdeniz Belediyesi  2012 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Toroslar Belediyesinin 17.10.2011 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi  2012 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Toroslar Belediyesinin 17.10.2011 tarih ve 105 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi 2012 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Toroslar Belediyesinin 17.10.2011 tarih ve 103 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi  2012 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Yenişehir Belediyesinin 21.10.2011 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi  2012 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Yenişehir Belediyesinin 21.10.2011 tarih ve 111 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Yenişehir Belediyesinin 21.10.2011 tarih ve 112 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi  2012 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Mezitli Belediyesinin 17.10.2011 tarih ve 100 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi  2012 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mezitli Belediyesinin 10.10.2011 tarih ve 99 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi 2012 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Mezitli Belediyesinin 10.10.2011 tarih ve 98 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi  2012 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Mülkiyeti Belediyemize ait Toptancı Hal Kompleksi içerisinde bulunan 9 adet Sevkiyatçı Dükkanının, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine uygun olarak satışın yapılabilmesi konusunda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülmekte olan ulaşım hizmetlerinin, Mersin Büyükşehir İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketine devri ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufundaki bütün cafe, çay bahçesi, büfe ve sosyal tesislerin, Mersin Büyükşehir İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketine devri ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufundaki bütün hafriyat sahalarının, Mersin Büyükşehir İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketine devri ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen, Atatürk Parkı içerisinde bulunan ve Zabıta Daire Başkanlığı tarafından kontrol noktası olarak kullanılan 1 nolu büfenin belediyemize iade edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Mersin Narenciye Festivali’ne Mersin Büyükşehir Belediyesinin maddi destek sağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,24- Akdeniz  Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 106 sayılı Meclis Kararı ile  Yeşilçimen Mahallesi’nin Akdeniz İlçesine bağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,25-  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2011 tarih ve 241 sayılı kararına (Mezitli Belediye Meclisi’nin 06.05.2011 tarih ve 60 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,26- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2011 tarih ve 247 sayılı kararına (Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.05.2011 tarih ve 43 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,27- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2011 tarih ve 241 sayılı kararına (Mezitli Belediye Meclisi’nin 06.05.2011 tarih ve 60 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Mezitli Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 97 sayılı Meclis Kararı ile  Mersin İli, Mezitli Belesiyesi, 30-L-I-d, 29-K-II-c ve 29-K-II-d paftaları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 89 sayılı Meclis Kararı ile tapunun  Mersin İli, Toroslar İlçesi, 22 L-I pafta, 7375 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,30- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 91 sayılı Meclis Kararı ile tapunun  Mersin İli, Toroslar İlçesi, 21 K-I, 22 K-II, 22 K-III, 22 K-IV paftaları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,31- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.10.2011 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, 17 I-II pafta, 11 ada, 1 nolu parsel, 12 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,32- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.10.2011 tarih ve 109 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, 17 I-IV pafta, 307 ada, 9 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,33- Akdeniz  Belediye Meclisi’nin 08.09.2011 tarih ve 93 sayılı Meclis Kararı ile tapunun  Mersin İli, Akdeniz  İlçesi, Arpaçsakarlar Köyü, 23 R-III, 23 R-IV, 22 R-I pafta, 86 ada, 1,2,3,4,5 ve 88 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,34- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2011 tarih ve 248 sayılı kararına (Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.05.2011 tarih ve 42 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,35- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2011 tarih ve 239 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.05.2011 tarih ve 61 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,36- Mezitli Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararı ile  Mersin İli, Mezitli Belesiyesi, 032-c-05-d-4-c paftası ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,37- Mersin İli Merkez İlçesi Bekirde Köyü, 23 S-IV pafta, 10 ada, 1 nolu, 19 ada, 2 nolu ve 20 ada, 1 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,38- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararı ile tapunun  Mersin İli, Toroslar  İlçesi, 23 K-III pafta, 6967 ve 7124 nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,39- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 92 sayılı Meclis Kararı ile tapunun  Mersin İli, Toroslar  İlçesi, Çavuşlu, 23 K-II pafta, 137, 140, 157  nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,40- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.10.2011 tarih ve 106 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, 18 J-I pafta, 187 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,41- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,42- Dilek ve Temenniler.