Gündem Haziran 2011

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13 HAZİRAN 2011  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2011 HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Büyükşehir Belediyesi Zabıta Tembihnamesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat ve  Ticaret  Anonim Şirketi tarafından işletilmekte ve işletim süresi dolmuş olan, İlimiz Kongre Merkezi içerisinde bulunan Kongre Çay bahçesinin işletme devrinin yenilenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat ve  Ticaret  Anonim Şirketi tarafından işletilmekte ve işletim süresi dolmuş olan, İlimiz Yeni Hal Kompleksi İçerisinde Sebze ve Meyve komisyoncuları önünde bulunan Açık Otopark’ın işletme devrinin yenilenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat ve Ticaret  Anonim Şirketi tarafından işletilmekte ve işletim süresi dolmuş olan, İlimiz Kongre Merkezi önünde bulunan Açık Otopark’ın işletme devrinin yenilenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat ve Ticaret  Anonim Şirketi tarafından işletilmekte ve işletim süresi dolmuş olan,  İlimiz Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi karşısında bulunan Metro Çay Bahçesinin  işletme devrinin yenilenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08-   Mersin şehrimiz ile Çin Halk Cumhuriyetinin Xiamen şehri arasında kardeşkent ilişkisi kurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde üretilen katı atıkların bertaraf ücreti için uygulanmakta olan  2011 Mali Yılı Ücret tarife değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufundaki bütün hafriyat sahalarının,  Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufundaki bütün cafe, çay bahçesi, büfe ve sosyal tesislerin, Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülmekte olan toplu ulaşım hizmetlerinin, hangi koşullar çerçevesinde devredileceği yetkisinin belirlenmesi konusunun ve bütün bu hizmetlerden elde edilecek gelirlerin % 10’u karşılığında ve 10 yıllık süre ile  Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devri ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Merkezi Mersin olmak üzere Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği adı altında bir birlik kurulması ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurucu üye olması ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.05.2011 tarih ve 58 sayılı Meclis Kararı ile  Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 20K-IV pafta, 7451 ada, 1 parsel ve 7455 ada 1 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.05.2011 tarih ve 57 sayılı Meclis Kararı ile  Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 18J–III pafta, 85 ada, 1-2 parseller, 86 ada, 1 parsel, 87 ada 1-2 parseller, 88 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.05.2011 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararı ile  Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü,  8 pafta, 1151 parsel ve 17J-II pafta, 1995 ada, 3 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.05.2011 tarih ve 63 sayılı Meclis Kararı ile  Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 20 K-IV pafta, 9002 ada, 7 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.05.2011 tarih ve 60 sayılı Meclis Kararı ile  Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 7 pafta, 3158 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.05.2011 tarih ve 61 sayılı Meclis Kararı ile  Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 K-II pafta, 537 ada, 280-281-282-283-284-285  parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.05.2011 tarih ve 59 sayılı Meclis Kararı ile  Mersin İli, Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde bazı bölgelerde İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması sonucu oluşan parsellerin vasfı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı arasında uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Beldesi sınırlarında bulunan 032-b-25-c paftasında yer alan yaklaşık 46.000 m2’lik alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Mezitli Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 60 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz Mezitli İlçesi, 30 K-III-b,30L-IV-a,30L-IV-b,30L-IV-d,29K-II-b,16H-III,161-I paftaları ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Mezitli Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 59 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, İlimiz, Mezitli İlçesi, 032-c-09-b-2-d pafta ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Mezitli Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli İlçesi, 032-c-05-d-4-c pafta ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Mezitli Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz Mezitli İlçesi, Davultepe Köyü, 3 pafta, 17 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,24- Mezitli Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen, 29 L-l-a, 29 K-2-b, 29 K-2c, 29 K-2-d, 29 K-3-a 29 K-4-b, 30 L-4-a, 30 L-4-b, 30 L-4-d, 30 K-3-c uygulama imar planı paftaları ve 032-c-05-b-3-c, 033-d-01-a-4-d, 033-d-0l-a-4-c, 033-d-0l-a-4-b, 033-d-0l-a3-a, 033-d-0l-a-2-d, 033-d-0l-a-2-c, 033-d-0l-a-2-b, 033-d-0l-b-l-a, 033-a-2l-c-4-d, 033-a-2l-c-4-c, halihazır paftaları ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,25- Toroslar Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen, tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, 23 N-III pafta, 4219 ada, 1 parsel doğusunda bulunan Yeşil Alanda trafo yapımı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,26- Toroslar Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih ve 43 sayılı kararı ile kabul edilen, tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Korukent Mahallesi, 24 L-l, 24L-II, 25L-II,25L-III pafta, 10693 ada, l parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,27- Toroslar Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, 21 K-II, 21 K-II, 21 K-III, 21 L-I, 21 L-II, 21 L-III, 21 L-IV, 22 L-II, 22 L-III, 22 M-I, 22 M-IV pafta, Mustafa Kemal Mahallesi, Portakal Mahallesi ve Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı güzergahının üst ve alt kısımlarına isabet eden adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2011 tarih ve 81 sayılı kararına (Toroslar Belediye Meclisinin 04.10.2011 tarih ve 137 sayılı karar) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,29-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,30-  Dilek ve Temenniler.