Gündem Haziran 2006

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

12 HAZİRAN 2006 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN

HAZİRAN AYI 2006 OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN 

I.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ01-Açılış ve yoklama,02-Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-Tapunun Bahçe Mahallesi, 21 K-II pafta, 2397 ada, 2 nolu parseli için 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04-Tapunun Mersin İli, Mersin  İlçesi, 4.Bölge, Çiftlik köyü, 4 pafta, 120 parsel için 1/5000 ölçekli Nazım imar planında plan değişikliği  ile ilgili teklifin görüşülmesi,05-Toroslar Belediye Başkanlığının 13.02.2006 tarih ve 16-208 sayılı yazıları ile 23-24 KL, paftaya isabet eden ,Çavuşlu köyü 3 pafta 632, 978, 979 ve 583 nolu  parseller ile 2031 adada 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-Adanalıoğlu sınırları içerisinde Tapunun 1 pafta, 32 nolu parseli içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,07-Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04.05.2006 tarih ve 23676 sayılı yazıları ile Çiftlik 16 H-II pafta, 209 adada bulunan Mezitli Abdulkadir Perşembe Vakfı Anaokulu’nun bulunduğu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,08-Tapunun Mersin İli, Çiftlik Köyü, 16 I-I pafta, 263 ada, 1 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,09-Huzurkent Belediye Meclisinin 01.05.2006 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen, 28 J-3b imar paftasında 1401,1402,1403 ve 1404 nolu parsellerin Mezarlık yeri olarak kamulaştırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Yenişehir Belediye Meclisinin 01.05.2006 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Köyü, 21 J-III pafta, 20 J-II pafta, 7759 ada, 1 nolu parsel 7762 ada, 1 ve 2 nolu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Akdeniz Belediye Meclisinin 03.05.2006 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen, ihsaniye Mahallesi, 35 pafta, 647 ada, 375 nolu parseli için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Yenişehir Belediye Meclisinin 01.05.2006 tarih ve 84 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi, 19 L-I pafta, 9499 ada, 1 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13-Tapunun Menteş Mahallesi, 18 J-IV pafta, 55 ada, 2 ve 7 nolu parseller için 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Akdeniz Belediye Meclisinin 03.05.2006 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Yalınayak Köyü, 22 N-II pafta, 4243 ada, 11 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15-Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi Mezitli 15 H-I pafta, 215 ada, 10 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16-Toroslar Belediye Meclisinin 05.04.2006 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Karaisalı Köyü, 23 K-III pafta, 5 ada, 8 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17-Tapunun Mersin İli, Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde 23-24 KL ve 25-26 KL paftalarına isabet eden alanda 400 yataklı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastane Alanının büyütülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18-Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 29.05.2006 tarih ve 12667 sayılı yazıları ile Çiftlikköy Belediyesi sınırları içerisinde kalan 19-20 GH paftasına rastlayan alanda “Sağlık Tesisi Alanı”nın 1/5000 ölçekli Nazım Plan üzerine işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,19-Tapunun Tece Köyü, 30 N.I.b pafta, 176 ada, 2 nolu parseli için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20-Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2006 tarih ve 403 sayılı kararı ile Menteş Mahallesi, 19 K-I ve 19 K-II pafta, 4803 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parseller ile ilgili olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Davultepe Belediye Meclisinin 01.05.2006 tarih ve 43 sayılı kararı ile kabul edilen, 032 c-5b-3d paftasına isabet eden, alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,22-Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2006 tarih ve 404 sayılı kararının yeniden görüşülmesi,23- Yenişehir Belediye Meclisinin 01.05.2006 tarih ve 86 sayılı kararı ile kabul edilen, Kocavilayet Köyü, 20 J-I pafta, 20 J-IV pafta, 5614 ada, 5 nolu parsel 7844 ada, l nolu parsel, 7845 ada, l parsel, 7846 ada, 1 parsel, 7847 ada, 1 parsel 7848 ada 1 parsel, 7849 ada 1 parsel, 7850 ada 1 parsel, 7851 ada, 1 parsel, 7853 ada, 1 parsel 7854 ada, 1 parsel ve 7852 ada 1 ve 2 parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,24- Toroslar Belediye Meclisinin 02.05.2006 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 49 adet parka isim verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,25- Toroslar Belediye Meclisinin 05.04.2006 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilen, Karaisalı ve Hüseyin Okan MERZECİ Mahallelerinin sınırlarının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,26- Akdeniz Belediye Meclisinin 03.05.2006 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilen, OYAK Genel Müdürlüğünün 22.10.2004 tarihli plan düzenlemesine ilişkin itiraz dilekçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,27-Adanalıoğlu Belediye Meclisinin 01.05.2006 tarih ve 2006/18 sayılı kararı ile kabul edilen, 21 ZA-II pafta, 2756 ada nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Yenişehir Belediye Meclisinin 01.05.2006 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli Bahçe Mahalesi, 19 L-I pafta, 2237 ada, 1 nolu parseli için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.06.2006 tarih ve 110 sayılı kararı ile kabul edilen, Çiftlikköyü, 17 J-I pafta, 1929 ada, 2 nolu parseli için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tadilat teklifinin görüşülmesi,30-Belediyemiz sınırları içinde kalan ve bugüne kadar köy yerleşik alan sınırları tespiti yapılmayan Bozon, Camili, Çavak, Emirler, Hamzabeyli, Akarca, Resul ve Çopurlu Köylerinin paftalarının onaylanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,31-Kültür Varlıkları ile Sit Alanların yoğun olduğu Akdeniz Belediyesine Büyükşehir Belediyemizce KUDEB kurulamadığından KUDEB’i kendi bünyelerinde kurabilmeleri için yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,32-5216 sayılı Yasanın Yürürlüğe girmesi ile 3030 sayılı kanun yürürlükten kaldırıldığından yeniden hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,33-Mersin Kalkınma ve İşbirliği Konseyine (MEKİK) Büyükşehir Belediyesinin üyeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,34- 2013 yılında yapılacak olan 17.Akdeniz Oyunlarının Mersin’de organize edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,35-Adnan Menderes Bulvarı Dolgu Alanı üzeri Yosun Balık Lokantası ilerisi yat limanı civarı mevkiinde bulunan çay bahçesinin, işletilmesi devrinin Mersin Büyükşehir İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketine yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,36-Adanalıoğlu Belediyesinin 17.05.2006 tarih ve 572 sayılı yazıları ile Akdeniz Mahallesi, 158 ada, 1 nolu parsel alanına yapılacak düğün salonunun (duvar, kapı, pencere, ve elektrik tesisatı) Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,37-Büyükşehir Belediye Birimlerinin akaryakıt ihtiyacının teminini karşılamak için akaryakıt dolum tesislerine giriş-çıkış yapabilecek teknik donanıma sahip bir adet akaryakıt tanker alımı ile ilgili teklifin görüşülmesi,38-Mülkiyeti Belediyemize ait, Uluçarşı 37 nolu dükkan kiracımızın kira bedelinin ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,39- Mülkiyeti Belediyemize ait, Uluçarşı 35 nolu dükkan kiracımızın kira bedelinin ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,40- Mülkiyeti Belediyemize ait, Uluçarşı 41 nolu dükkan kiracımızın kira bedelinin ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,41- Mülkiyeti Belediyemize ait, Uluçarşı 38 nolu dükkan kiracımızın kira bedelinin ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,42- Mülkiyeti Belediyemize ait, Uluçarşı 34 nolu dükkan kiracımızın kira bedelinin ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,43-Toroslar Belediye Meclisinin 02.05.2006 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi 2006 Mali Yılı vergi, harç ve ücret tarife değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,44-Mersin Devlet Hastanesinin Genel Bütçede ve Döner Sermaye Saymanlığı Bütçesinde yeterli ödeneği olmadığından 11.04.2005 tarih ve 224 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararının iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,45-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,46-Dilek ve Temenniler.