Gündem Eylül 2011

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12 EYLÜL 2011  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2011 EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Görev, Çalışma ve İç Hizmet Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.07.2011 tarih ve 89 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Köyü, 20 I-III, 18 J-I, 19 J-IV pafta, 5635 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama İmar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.07.2011 tarih ve 88 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 18 J-I, 19 J-IV, 19 I-III pafta, 5276 ada, 5 nolu 5277 ada, l nolu, 5278 ada, 5 ve 7 nolu, 5279 ada, 1 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.07.2011 tarih ve 87 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 20 K-I pafta, 7706 ada, 1 nolu ve 7716 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.07.2011 tarih ve 86 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 20 K-I pafta, 7707 ada, 1 nolu ve 7708 ada, 2 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Çavuşlu Mahallesi, 1 pafta, 121, 123, 124, 125, 126, 135, 912 ve 913 numaralı parsellere isabet eden alanda yeni bir otogar yapılması  düşünüldüğünden, 25-26 K-L, 23-24 K-L paftalarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 24 K-I, 24 K-II, 25 K-III, 25 K-IV paftalarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- 22-25 Eylül 2011 tarihleri arasında Fransa’nın NATES Kentinde yapılacak olan EXPO NATES 2011 “İtfaiye Araç ve Ekipmanları Tanıtım Fuarına katılmak üzere, Daire Başkanlığımız emrinde 657 sayılı yasaya tabi Genel Sekreter Yardımcısı İtfaiye Daire Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan İbrahim ÖZDEMİR’in harcırahlı ve uçak ile gidip gelmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Belediyemizin uluslararası ilişkilerini yürütmekte olan ve Kültür ve Fuar Müdürlüğünde görev yapan Süleyman CENGİZ’in  29 Ekim-19 Kasım 2011 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerine Belediyemizi temsilen görevli ve harcırahlı olarak gitmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,11-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,12-  Dilek ve Temenniler.