Gündem Eylül 2006
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

11 EYLÜL 2006 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN

EYLÜL AYI 2006 OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN 

I.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 33 Nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 39 Nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 20 Nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 28 Nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 18 Nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 75 Nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 15 Nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 74 Nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 24 Nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 42 Nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 36 Nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,14-Mülkiyeti Belediyemize ait İ.İnönü Bulvarı Stadyum köşesi büfe kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,15-Mülkiyeti Belediyemize ait Tarım Köyişleri Doğu köşesinde bulunan büfe kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,16-Adanalıoğlu Belediye Meclisinin 03.07.2006 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen, 2006 Mali Yılı Bütçesinden ödenek aktarması ile ilgili teklifin görüşülmesi,17-Yenişehir Belediye Meclisinin 06.07.2006 tarih ve 139 sayılı kararı ile kabul edilen, ek ödenek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,18-Arpaçsakarlar Belediye Meclisinin 03.07.2006 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, köprü yaptırım işi ile ilgili teklifin görüşülmesi,19-Türkiye Offshore Şampiyonasının Mersin’de düzenlenmesi ile ilgili olarak imzalanacak olan sözleşme bedelinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması konusu ile ilgili teklifin görüşülmesi,20-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 8 adet araç alımı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,22- Dilek ve Temenniler.Not: Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül 2006 toplantısı 11 Eylül 2006 tarihinde başlayacak ve 5 gün  sürecek, 15 Eylül 2006 tarihinde sona erecektir. 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Eylül 2006 tarihinden sonra yapacağı toplantılarda idareden ve ihtisas komisyonlarından gelen konularla gündem oluşturulacaktır.  Bu hususta ayrıca ilan yapılmayacaktır.