Gündem Ekim 2012

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08 EKİM 2012  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2012 EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 01-  Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.09.2012 tarih ve 112 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’na cepheli yapı adaları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.09.2012 tarih ve 111 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar  İlçesi, Çavuşlu Mahallesi (Korukent), 24 L-I, 24 L-II pafta, 2920 ve 2921 nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.09.2012 tarih ve 110 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, 22 K-II, 22 L-I, 23 K-II, 23 K-III, 23 K-IV paftalara isabet eden alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.09.2012 tarih ve 109 sayılı Meclis Kararı ile Dorukkent, Arpaçsakarlar, Yalınayak Belediyesi’nce uygulanan plan koşullarının iptal edilerek Toroslar Belediyesi sınırlarlarına mahalle olarak bağlanan alanlarda plan koşullarının uygulanması için hazırlanan plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2012 tarih ve 244 sayılı kararına (Mezitli Belediye Meclisi’nin 07.05.2012 tarih ve 42 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.09.2012 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 94 pafta, 518 ada, 46 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.09.2012 tarih ve 104 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 19 I-III pafta, 5260 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ve 5261 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.09.2012 tarih ve 103 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 L-I pafta, 572 ada, 25, 26, 36, 40, 41 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.09.2012 tarih ve 110 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 19 K-IV pafta, 2102  ada, 4 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.09.2012 tarih ve 109 sayılı Meclis Kararı ile Yenişehir Belediyesi sınırları içerisindeki 1 adet trafo yeri ile dağıtım merkezi alanının işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.06.2012 tarih ve 76 sayılı Meclis Kararı ile Kiremithane Mahallesi 4302 sokağın isminin İlyas Halil Sokağı olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 07.09.2012 tarih ve 100 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yalınayak Köyü, 23 N-III pafta, 3493 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 07.09.2012 tarih ve 99 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yalınayak Köyü, 194 ada, 1 nolu parsel ve 195 ada,1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.10.2012 tarih ve 126 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar  İlçesi, Karaisalı  22 K-II pafta, 9 ada, 1 nolu parsel, 23 K-IV pafta, 7111 ada, 1 nolu parsel, 23 K-I pafta, 7112 ada, 1 nolu parsel ve 68 ada, 1 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- 15.07.2011 tarih ve 251 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan ‘Kocavilayet 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında’ gerekli plan tadilatlarının yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Mülkiyeti Belediyemize ait olup kiraya verilen gayrimenkullerden, kira bedellerini gününde ödemeyen kiracılarımızdan gecikme oranı %15 olan gecikme oranının 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. göre alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Üyesi bulunduğumuz Çukurova Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılmamız ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- 5216 sayılı yasanın 26.maddesine istinaden, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mülkiyeti ve tasarrufundaki büfe, çay bahçesi ve caddelerin Mersin Büyükşehir İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye devri konusunda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen oran ve gelirin tahakkuk ve tahsiline ilişkin düzenlemedeki aksaklık ve eksikliklerin düzeltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,21-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,22- Dilek ve Temenniler.