Gündem Ekim 2011

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10 EKİM 2011  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2011 EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Mersin Çeşmeli güzergahında yapılan toplu taşıma hizmetinin Mersin Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğüne devredilmesi, taşımanın belediyemiz sınırları içerisinde yapılabilmesi ve otobüslerin güzergahlarına Çeşmeli sınırlarının eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Mersin Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan YENİGÜN PROJESİ kapsamında, 2011-2012 öğretim yılını kapsayacak şekilde hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlanan 44 okulu kapsayan “Madde Kullanımına Hayır” Futbol ve Basketbol  turnuvalarına katılacak olan takımlara, Belediyemizce forma, futbol ve basketbol topları temin edilerek turnuvalar sırasında takımlara dağıtılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi içerisinde K Blokta bulunan 41 adet dükkanın satış işlemine esas fiyat tespitleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mersin Edip Buran Spor Salonunda spor etkinliklerinin daha güvenli ve sağlıklı yapılabilmesi için 4 adet güvenlik kamerası, X-Ray Cihazı (protokol girişi) ve Skorboard alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sportif Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Usul Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Mersin Büyükşehir Belediye binasının doğusunda Ticaret ve Sanayi Odası ile Belediye binası arasında yapımı tamamlanan Cafe’nin Mersin Büyükşehir İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketine Belediye Meclisinin belirleyeceği süre ve bedelle 5216 sayılı yasanın 26.maddesi uyarınca işletmesinin devir edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında 1000 kişilik “Kapalı Yüzme Havuzu” yapılmak üzere, Mersin Valiliği Spor İl Müdürlüğü’nce gerekli planlama çalışmalarının yapılması talep edilen, Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 7836 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında “Jimnastik Salonu” yapılmak üzere, Mersin Valiliği Spor İl Müdürlüğü’nce gerekli planlama çalışmalarının yapılması talep edilen, Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, 2585 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında 1000 kişilik “Kapalı Spor Salonu” yapılmak üzere, Mersin Valiliği Spor İl Müdürlüğü’nce gerekli planlama çalışmalarının yapılması talep edilen, Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet, 7907 ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı’nın 14.06.2011 tarih ve M.33.0.MBB.5.01.12-804.01-587/3249 sayılı yazıları ile İlimiz, Mersin İlçesi, 5.Bölge Bucağı, Çavuşlu Köyü, 23 L-IV pafta, 2612 parselde kayıtlı gayrımenkul üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Mezitli Belediye Meclisi’nin 09.09.2011 tarih ve 85 sayılı Meclis Kararı ile tapunun  Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Köyü, 29-K-IV-b pafta, 360 ada, 1nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Mezitli Belediye Meclisi’nin 09.09.2011 tarih ve 86 sayılı Meclis Kararı ile 30-L-III-a, 30-L-IV-c, 30-L-IV-a, 29-L-I-a, 29-K-II-c, 30-K-IV-d, 29-K-IV-d, 28-J-II-d, 032-c-10-a-1-a, 032-c-09-b-2-b paftaları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Akdeniz  Belediye Meclisi’nin 08.09.2011 tarih ve 94 sayılı Meclis Kararı ile tapunun  Akdeniz  İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 44 pafta,  5 ada, 3  nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Tapunun Merkez İlçe, Kaşlı Köyü, 4 pafta, 238 parselde MESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait su deposu ve terfi merkezinin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.09.2011 tarih ve 98 sayılı Meclis Kararı ile Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde 19 K-I paftada 1 adet trafo yerinin işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.09.2011 tarih ve 97 sayılı Meclis Kararı ile Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde 2 adet Doğal Gaz Basınç Düşürme İstasyonunun (Bölge Regülatörü) yerlerinin işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2011 tarih ve 216 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 08.04.2011 tarih ve 50 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan YENİGÜN Projesi kapsamında 2011-2012 öğretim yılını kapsayacak şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Madde Kullanımına “HAYIR” kampanyası kapsamında bu etkinliklerde kullanılmak ve dağıtılmak üzere afiş, broşür, kitap ayracı,  vb. ürünlerin basımı ve alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,21-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,22-  Dilek ve Temenniler.