Gündem Aralık 2012

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10 ARALIK 2012  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2012 ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 01-  Açılış ve yoklama,02-   Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Büyükşehir Belediyesi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Üye seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04-  Mersin Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile ilgili teklifin görüşülmesi,05-  Büyükşehir Belediyesi Derece ve Unvan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-  Büyükşehir Belediyesi Kadro ihdası ile ilgili teklifin görüşülmesi,07-  Mersin Büyükşehir Belediyesinin 14.09.2012 tarih ve 283 sayılı Teşkilat Şemasına göre bazı Şube Müdürlüklerinin Daire Başkanlıklarına bağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,08-  Mersin Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması ile uyum sağlamak üzere 2013 Bütçe üzerinde tadilat yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,09-  Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 19-20 K-L pafta, 1319 ada, 1-2-3 ve 1594 ada, 3-5 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10-  Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2012 tarih ve 334 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02.10.2012 tarih ve 120 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,11-  Yenişehir  Belediye  Meclisi’nin  06.11.2012 tarih  ve  133  sayılı  Meclis  Kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü,  18 J-II ve 18 J-III pafta, 81 ada, 1 nolu parsel ve 82 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12-  Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.11.2012 tarih ve 146 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mithat Toroğlu ve Toroslar Mahallesi,  22 L-I, 22 L-II pafta,  1441, 1442, 1438, 1439, 6468, 8957 nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13-  Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.11.2012 tarih ve 143 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi,  23 M-III pafta, 9204 nolu ada ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14-  Mezitli Belediye Meclisi’nin 05.11.2012 tarih ve 79 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Köyü,  29 K-IV-b pafta, 360 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,                                                    15-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,16- Dilek ve Temenniler.