Gündem Aralık 2006

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

11 ARALIK   2006 PAZARTESİ  GÜNÜ  SAAT 14.00’DE  TOPLANACAK  OLAN

ARALIK  AYI  2006  OLAĞAN TOPLANTI  DÖNEMİNİN  

l.BİRLEŞİM  TOPLANTI  GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Toroslar Belediye Sınırları Dahilinde Yağmursuyu Drenaj Hattı yapım işi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Akdeniz Belediye Meclisinin 20.10.2006 tarih ve 102 sayılı kararı ile kabul edilen, Otopark Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Yenitaşkent Belediye Meclisinin 02.10.2006 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen, Homurlu, 374 parsel ile 24 ZIV-A pafta, 127 ada, 3 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Gözne Belediye Meclisinin 06.9.2006 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen, Gözne Köyü, 1 pafta, 3758 nolu parselde 1/1000 ölçekli Mevzi imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2006 tarih ve 654 sayılı kararına yapılan itiraz (Yenişehir Belediye Meclisinin 06.4.2006 tarih ve 67 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Gözne Belediye Meclisinin 06.9.2006 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen, Darısekisi Köyü, 3 pafta, 102 nolu parseli için 1/1000 ölçekli Mevzi imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2006 tarih ve 667 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2006 tarih ve 582 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2006 tarih ve 656 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,12-Kocavilayet Köyü, 11 pafta, 589 numaralı parselde bölgenin okul ihtiyacının karşılanabilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Davultepe Belediye Meclisinin 02.10.2006 tarih ve 99 sayılı kararı ile kabul edilen, 29 K-IV ABD pafta, 297 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Yenişehir Belediye Meclisinin 06.11.2006 tarih ve 188 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Köyü, 26 pafta, 3056 ve 3057 nolu parseller ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Gözne Belediye Meclisinin 06.9.2006 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen, Gözne Köyü, 4 pafta, 44 ve 3052 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Mevzi imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16-Tapunun Mersin, İli, Mezitli Köyü, 16 H-III pafta, 171 ada, 2 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17-Dorukkent Belediye Meclisinin 07.11.2006 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen, Zabıta Tembihnamesi ve Zabıta Gelirleri Sıhhi Müesseseleri Küşat Harcı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18-Suriye’nin Şam Şehrinde 09-10 Aralık 2006 tarihlerinde düzenlenecek olan yerel yönetimler Kongresine (Yurtdışına) konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Macit ÖZCAN, Genel Sekreter Yardımcısı O.Necat KEYKUBAT, Şoför Murat ÜNALMIŞ’ın görevli olarak gitmeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,20- Dilek ve Temenniler. Not: Büyükşehir Belediye Meclisinin Aralık 2006 toplantısı 11 Aralık 2006 tarihinde başlayacak ve 5 gün sürecek, 15 Aralık 2006 tarihinde sona erecektir.Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Aralık 2006 tarihinden sonra yapacağı toplantılarda idareden ve ihtisas komisyonlarından gelen konularla gündem oluşturulacaktır. Bu hususta ayrıca ilan yapılmayacaktır.