Gündem 8 TEMMUZ 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08 Temmuz 2021 Perşembe Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Temmuz Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi.           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi, 110 ada, 31 parsel numaralı taşınmaza “Eko Turizm” Yapılması amacıyla ilgili Bakanlıktan (Bakan imzalı) alınacak kamu yararı kararı alınması ile ilgili konunun görüşülmesi,

02- Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda; Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi 2371 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın “Adli Tıp Şube Müdürlüğü Hizmet Binası” yapılabilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına “Kamu Hizmet Alanı” olarak işaretlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

03- Bozyazı Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Bozyazı İlçesi, Bozyazı Mahallesi, 313 ada, 9 parselin kuzeyi, 313 ada, 1 parselin doğusunda bulunan park alanının eğitim alanı (anaokulu); Bozyazı İlçesi, Çopurlu Mahallesi, 423 ada, 5 parselde bulunan eğitim alanının (anaokulu) da park alanı olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

04- Askı ilan süresi içerisinde Toroslar II. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile itiraz değerlendirme kapsamında yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin yapılan itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

05- Akdeniz İlçesi, Esenli Mahallesi ve Hebilli Mahallesi’ne hizmet eden ulaşım yolundaki sıkıntıların giderilmesi amacıyla 15 m. enkesitli taşıt yolu yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

06- Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi 3854 ada, 8, 10, 12 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

07- Etüt Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 435 ada, 17 parselin güneyinde kalan alanın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına “Park Alanı” olarak işaretlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

08- Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Yeşil Mahallesi, 1022 ada, 128 parselde yapılması planlanan Mezarlık Alanı talebine ilişkin ilgili bakanlıktan kamu yararı kararı alınması ile ilgili konunun görüşülmesi,

09- Tarsus İlçesi, İncirlikuyu Mahallesinde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

10- Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi 304 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan alanın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

11- Erdemli İlçesi muhtelif mahallelerde trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında plan tadilatı (Erdemli Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 69 sayılı kararı) ile ilgili konunun görüşülmesi,

12- Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi, 104 ada 424 ve 427 parsellere ilişkin “katı atık tesisleri alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili konunun görüşülmesi,

13- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2021 Mali Yılı faaliyet ve projeleri kapsamında planlanan "Otobüs Alımı" yapılabilmesi için 46.33.01.48/04.5.2.00/5/06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları bütçe tertibine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince ödenek aktarılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

 KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

01- Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 234 ada 6 parselde yer alan Mersin Polisevi Dinlenme Tesisleri’nin önünde “Kıyı Koruma Yapıları Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”na ilişkin görüş oluşturulması ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Mezitli İlçesi Küçük Sanayi Sitesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresinde yapılan 581 adet itiraza ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu Mahallesi, 201 ada 6 parselin doğusunda bulunan Park Alanı içerisinde Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Tarsus İlçesi, Gaziler (Altaylılar) Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 327 ada 80 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Mezitli İlçesi, Bozön Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mezarlık Alanı’nın, Belediyemiz adına tahsis edilen sınırın dışında kalan alanların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına “Tarım Alanı” olarak işaretlenmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, 9493 ada 29, 30, 31, 32 ve 36 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

08- Mut İlçesi, Hacıahmetli Mahallesi, 121 ada 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ve 118 No.lu parsellere ilişkin ‘yapı adası düzenlemesi’ amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

09- Erdemli İlçesi sınırlarında Sorgun (Alata) deresinin doğusunda kalan otopark alanı ile batısında kalan park alanının yer değiştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

10- Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi 64 ada, 9 No.lu parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

11- Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 8512 ada, 38 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 13.07.2020 tarih ve 2018/1701 E., 2020/576 K. sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

12- Mut İlçesi, Kültür Mahallesi, 11 ada 255 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

13- Akdeniz İlçesi, Hal Mahallesi Hal Kompleksi içerisindeki yollara; Hal Mahallesi Hal İçi Küme Evleri Sokak isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

14- Mezitli İlçesi, Menderes Mahallesi, 104 ada, 6 No.lu parsel üzerine yapılacak yapının inşaat ruhsatı ve numarataj belgesinin düzenlenebilmesi için söz konusu yola, 35440 sokak isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

15- Tarsus İlçesi, Ergenekon Mahallesi’nin ikiye bölünerek, Tarsus Belediye Meclisi’nin 01.12.2020 tarihli ve 2020/10-1(108) sayılı kararı ve 18.02.2021 tarihli ve 322700 sayılı Valilik OLUR’u ile Atatürk Mahallesi tasdik edildiği belirtilerek Atatürk Mahallesi sınırlarında sokak ve bulvar isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

16- Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm il mülki sınırları içerisinde, UKOME Genel Kurulu kararları sonucunda yapılacak taşımacılık ile ilgili düzenlemelerde belirlenen hat ve güzergâhlarda yürütülen ve yürütülecek olan toplu taşıma hizmetlerinde kullanılacak elektronik ücret toplama sistemlerini (EÜTS) kurmak, kurdurmak, işletmek ya da işlettirmek yetkisinin, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 10 (on) yıl süre ile Belediye otobüs işletmelerinden elde edilen aylık brüt hasılatının %10 miktarının (aylık olarak, cari ayı takip eden ayın son gününe kadar) İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’ne aktarılması ve geriye kalan %90 miktarının ise Belediyemizde kalması kaydı ile devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

17- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Planının güncellenmiş versiyonu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

18- Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup kamu hizmetlerinde kullanılmayan ve gelecekte de kullanılması planlanmamış olan 126 adet taşınmazdan uygun görülenlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden satışı ve satışı için Mersin Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,