Gündem 8 Ağustos 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 8 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.  Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 08 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01/07/2016 tarih ve 47 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 509 ada, 117, 118, 138 parseller ile 289 ada, 51 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,02- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/07/2016 tarih ve 675 sayılı (Mersin İli, Erdemli İlçesi, 831 ada, 9 parsele ilişkin) kararının yeniden görüşülmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,03- İlimiz, Mut İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Küçüksertavul mevkii, 142 ada, 4 parselde arsa vasfında kayıtlı 1.775,98 m2 yüzölçümlü taşınmazın Cami ve Kuran Kursu yapılmak üzere, Mut Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Gülnar Belediye Meclisi’nin 30/06/2016 tarih ve 42 sayılı kararı ile; Mersin İli, Gülnar İlçesi, Dayıcık Mahallesi, 135 ada, 6 ve 10 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- MESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 20 M-I – 20 M-IV pafta, 10149 ada, 1 No.lu parselde kayıtlı 9.126,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde "Katlı Otopark, MESKİ ve Belediye Hizmet Birimleri" yapılabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz ve süresiz olarak tahsis edilmesi ve taşınmaz tahsis protokolünü imzalamak üzere, MESKİ Genel Müdür Vekili Turgut AYBAK'a ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ'a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mezitli - TCDD Gar arasında yapımı planlanan raylı sistem için “Uygulamaya Esas Kesin Projelerin Hazırlanması” işine yönelik olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca danışmanlık hizmet alımı ihalesi sürecinin başlatılması için, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın “Raylı Sistem Projesi ve Yapımı” kodunda bulunan ödeneğin Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.