Gündem 27 MAYIS 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27 Mayıs 2021 Perşembe Günü Saat 10:30’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Mayıs Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 27 MAYIS 2021 PERŞEMBE GÜNÜ

SAAT 10:30’DA YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereğince hazırlanan 2020 Mali Yılı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

02-  2021 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın gelirlerinden olan “Helikopter Uçuş Saati Ücreti”nin değiştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi için 56 adet otobüsün (Şehir içi toplu taşıma aracı), 2021 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Kadın Konukevi Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 27 MAYIS 2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:30’DA YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01-  Alevi Kültür Derneği Mezitli Şubesi tarafından Belediyemize yapılan müracaatta, Mezitli ilçesinde yapılacak olan Sosyal Kültürel Tesis (Cemevi) yapımı için Belediyemizden gerekli katkının sağlanması talebinde bulunulmuş olup; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2021 mali yılı bütçesinin ilgili tertibinden Mezitli Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesi Derneğine KDV dâhil 1.000.000,00-TL (BirMilyonTürkLirası) maddi yardımda bulunulması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Vahap SEÇER'e verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 02- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 17.05.2021 tarih ve 55 sayılı kararı doğrultusunda; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 8393 ada 11 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,