Gündem 19 KASIM 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19 Kasım 2021 Cuma Günü Saat 10:00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Kasım Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

03- Gündem Dışı Konuşmalar

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

 

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi 2 ada, 110 parsele ilişkin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 160 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Tarsus İlçesi, Yeni Mahalle, 543 ada 150 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Silifke İlçesi, Kapızlı Mahallesi, 35 ve 1866  parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi 191 ada 10-11-12 No.lu Parsellere İlişkin  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

 06- Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi, 152 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 213 ada 7, 18, 19, 20, 21 parseller, 347 ada 1, 2, 3 parseller 463 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

 07- Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi 522 ada 4 parselin güneyinde bulunan park alanına ve Tömük Mahallesi 215 Ada 3 Parselin batısında yer alan fiiliyatta yol olarak kullanılan refüj alanına trafo işaretlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

 08- Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi 30 ada 7 parsel, 261 ada 8 parsel, 261 ada 3 parsel arasında kalan park alanına trafo işaretlenmesine ilişkin  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

 09- Erdemli İlçesi Alata Mahallesi 633 Ada 19 Parselde bulunan Erdemli Hal Kompleksi Alanına Trafo Alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

 10- Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 4025 nolu parselin bir kısmına ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

11- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesinde “Eğitim Alanı (Ortaokul Alanı)”, “Park Alanı”, “Belediye Hizmet Alanı (MBB Otobüs Hareket İstasyonu Alanı)” planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

12- Mersin Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

13- 2022 yılında Zabıta Personeline ödenecek maktu mesai ücretinin, 2022 Yılı Bütçe Kanunu ve Bağlı K-Cetvelinde belirtilen "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" hükümleri çerçevesinde belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

14- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince (I) Sayılı Kadro İhdası Cetveli, (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ve (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

15- Hizmet Alımı Personeli Hakediş Ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibine ödenek aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

16- Mersin Tiyatro Derneği’nin 2015 yılından bu yana düzenlediği ve bu yıl 26 Kasım - 5 Aralık 2021 tarihleri arasında 6.sını gerçekleştireceği Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali’nin belediyemiz tarafından desteklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

17- Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait 28 adet büfe ve 3 adet otoparkın Mersin İmar İnşaat ve Tic. A.Ş.’ye, 1 adet büfenin Denizkızı Turizm A.Ş.’ye işletme hakkının verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İncelenme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

18- Akdeniz Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

19- Aydıncık Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

20- Bozyazı Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

21- Çamlıyayla Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

22- Erdemli Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

23- Mezitli Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

24- Silifke Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

25- Toroslar Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

26- Gülnar Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

27- Mut Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

28- Yenişehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

29- Tarsus Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

30- Anamur Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- Tarsus İlçesi, Arıklı Mahallesi 411 ve 412 parsellerin "Yükseköğretim Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarih ve 123 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi, 557 ada, 164 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı (Bitki Üretim Tesis Alanı) işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.03.2021 tarih ve 44 sayılı kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi, 255 ada 9, 10, 11 parseller ile 210 ada 23 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.10.2021 tarih ve 486 sayılı kararıyla Toroslar İlçesi Kuzey Kent Girişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında Akbelen Bulvarı batı kesiminde topoğrafik eğimlerin yüksek olması nedeni ile ayrıntılı olarak Jeolojik Jeoteknik inceleme yapılması neticesinde yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve bu alanın onama sınırı dışına çıkartılmasına karar verilmiş olup; bu kapsamda Jeolojik Jeoteknik incelemenin Büyükşehir Belediyemiz ve Mersin Üniversitesi arasında yapılacak bir protokol ile yapılması planlandığından yapılacak çalışmayı yürütmek üzere Mersin Üniversitesi ile protokol imzalanması, işlerin bedelinin Belediye Bütçesinden karşılanması ve protokol imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER'e verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi’nde  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı gelir kalemlerinde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı Personeline 2022 yılında ödenecek maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07- Mülkiyeti Valide Sultan Vakfına ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 21 ada, 16 parselde kayıtlı bulunan korunması gerekli Vakıf Kültür Varlığı olan ve kiracısı olduğumuz Belediye Hizmet Binası olarak kullandığımız taşınmazın Restorasyon karşılığı kiralanması için Kira Sözleşmesinin 6. Maddesine istinaden İller Bankası A.Ş.’den 725.400,00-TL tutarında Kesin Teminat Mektubu alınması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve hizmet alanı kapsamında bulunan T.C.D.D’ye ait demiryolu ile karayolunun kesiştiği yerlerde bulunan hemzemin geçitlerde can ve mal güvenliğini sağlamak, düzeni ve güvenli trafik akışını oluşturmak ve bu amaçlara hizmet etmek üzere; hemzemin geçitlerin bekçili, bariyerli olması, çalıştırılması, Belediyemize bedel ödenmesi ve Belediyemizden ödeme yapılması gibi işlemlerin yürütülmesi, diğer iş ve işlemlerin yapılması için T.C.D.D 6. Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 28. Maddesi gereğince Meclis Başkanı tarafından doğrudan gündeme alınan konunun görüşülmesi,

 

10- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 28. Maddesi gereğince Meclis Başkanı tarafından doğrudan gündeme alınan konunun görüşülmesi,

 

11- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 (2023-2024) Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 28. Maddesi gereğince Meclis Başkanı tarafından doğrudan gündeme alınan konunun görüşülmesi,