Gündem 16 ŞUBAT 2021

15 Şubat 2021 Pazartesi saat 14:00’de yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat Ayı Toplantısının 2. Birleşimi, Şehidimiz Polis Memuru Sedat YABALAK’ın cenazesinin Bozyazı İlçesinde aynı gün öğle namazını müteakip defini” nedeniyle, 16 Şubat 2021 Salı Günü saat 14:00’e ertelenmiştir.

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Şubat 2021 Salı Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Şubat Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 16 ŞUBAT 2021 SALIGÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Toroslar İlçesi I. Etap (Arpaçsakarlar ve Çevresi) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Toroslar İlçesi II. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı’na gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Toroslar İlçesi II. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Büyükşehir Belediyemizin; Üniversiteler, Bakanlıklar, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar, Ziraat Odaları, Kooperatifler ve Birliklerin ortak projelerin uygulanması adına talep edilen arazi makinelerine ait elektrik, yakıt, bakım, onarımı ve benzeri giderlerinin taraflarından karşılanması kaydıyla, kullanım haklarının bedelsiz olarak verilebilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05-  Mersin Üniversitesi ile Belediyemiz işbirliği ile İlimizin biyografik özelliklerini göz önüne alarak antropolojik ve folklorik etkileşimleri de içeren bir sentezle yeni markalar ve destinasyonlar ortaya koyarak kentimizin doğal ve kültürel zenginliklerinin yerel, ulusal, bölgesel ve küresel mecralarda bilinirlik ve tanınırlığını daha önce ele alınmadığı bir şekilde ele alınması, Mersin tepeleri ve Bolkar Dağları ile iki önemli doğa alanı içerisinde kurulan kentimizin neredeyse son konargöçer kültürüne sahip çıkılması, yaşatılması ve tanıtılması, konargöçerlere ait halk bilim ögelerinin konargöçer gruplar ziyaret edilerek sahadan derlemesinin yapılması ve çalışmalarda kullanılmak üzere arşivinin oluşturulması amacıyla interaktif bir tanıtım ve yönlendirme merkezi kurulması planlanmakta olup; söz konusu çalışmalar kapsamında Mersin Üniversitesi ile yapılacak işbirliği amacıyla hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

06- İspanya’nın Las Palmas de Gran Canaria şehri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı ve kullanımına ihtiyaç duyulmayan 33 NMM 88 plakalı 2011 model Tata marka çift kabin kamyonetin Artvin İli Ardanuç Belediye Başkanlığı’nın hizmetlerinde kullanılması için hibe edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

08- Mersin İli Tarımsal Faaliyetleri Yayma, Geliştirme ve Destekleme Projesi kapsamında dağıtılacak olan fidanların sayılarının idarece belirlenmesi ve dağıtılacak olan fidan, fide ve soğanların %50’si, Regylas tohum, Kaba Yemin %50’si ve Sera üreticilerine verilecek Sera naylonlarının %50’sinin üreticilerimiz tarafından karşılanması ve aynı proje kapsamında katkı payı almaksızın Küçük Ölçekli Arı Üreticilerine ekipman desteği yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 16 ŞUBAT 2021 SALI GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 10493 ada 13 ve 15 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,