Gündem 15 OCAK 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Ocak 2021 Cuma Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Ocak Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 15 OCAK 2021 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- 2021 yılı için geçerli olan çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel sayısı, unvanı, net ücret tavanı tablosu, 5393 sayılı kanunun 49. maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak halen görev yapan personel ile 2021 yılında da boş olarak tahsis edilen kadroların ücretlerinin belirlenmesi ve hizmet sözleşmesi yapılabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Belediyemize bağlı toptancı hal kompleksleri içerisinde faaliyet gösteren meslek mensubu esnaflardan 2021 yılı için alınacak Teminat miktarının belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Yenişehir Belediye Başkanlığı tarafından “Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Uluslararası Mersin Bilim Festivali Sustainable Environment and Climate Change International Mersin Science Festival SECC-MERSFEST” projesi için talep edilen 100.000-TL nakdi desteğin verilmesi ve söz konusu projeye ilişkin imza yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- 2021 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Helikopter uçuş saatleri hakkında not düzenlemesi) ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı (Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İzin, belge ve hizmet ücretleri hakkında) bölümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarının çalışma usul ve esaslarını belirleyen Toplu Taşıma Araçları (Özel Halk Otobüsü ve Minibüs) Yönetmeliği ve Ticari Taksi Yönetmeliği’nin günümüz şartlarına uygun olarak revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Forum AVM’de 25 adet, Marina AVM'de 10 adet durak yeri yapılarak belirtilen adetlerde, Encümen marifeti ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince 10 (on) yıl süre ile kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

08- 2021 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın bölümlerinde (Vize Ücretleri hakkında) değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 15 OCAK 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Mülkiyeti Belediyemize ait olan “Homurlu Futbol Sahası”nın isminin 'Homurlu 1951 Ahmet Meriç Futbol Sahası' olarak değiştirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

02- Mezitli Belediye Başkanlığı’nın 14.01.2021 tarih ve 656 sayılı yazısı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 146 ada 1 parselde İdarelerince “Kültür Merkezi” inşaatının halen sürdürüldüğü belirtilerek, inşaatın tamamlanması ve kültür merkezinin halkın hizmetine sunulması sonrasında, bölgede oluşacak otopark ihtiyacının karşılanması için anılan parselin kuzeyinde yer alan, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 146 ada 2 parselin “Otopark Alanı” olarak işaretlenmesine ilişkin İdaremizce 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin hazırlanması ile ilgili konunun görüşülmesi.