Gündem 15 MART 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Mart 2021 Pazartesi Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Mart Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 15 MART 2021 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- 01/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çalıştırılacak olan Peyzaj Mimarı ünvanlı kadromuzun ekli tabloda yer alan şekliyle düzenlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AİPH)’nin ortak kararı ile Expo 2021 Hatay organizasyonunun 10 Aralık 2021 tarihinde kapılarını açmasına karar verilmiş ve 2022 Yılı boyunca devam edecek olan Uluslararası bu organizasyon kapsamında, Özel Katılımcı olarak Belediyemize ayrılmış ‘’İller Bahçesi’’ alanında Expo tema ve alt temalarına uygun olarak kuracağımız 882 m² pavilyonun Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildiği belirtilmiş olup; Söz konusu Expo 2021 organizasyonu kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Özel Katılımcı olarak ‘’İller Bahçesi’’ alanında tarafımıza tahsis edilen 882 m² pavilyon üzerinde katılım sağlaması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mahallesi, 377 ada 3 parselin "Resmi Kurum Alanı" olarak planlanmasına ilişkin Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 23.12.2020 tarih ve 2019/1201E. ve 2020/1308K. sayılı kararına istinaden İYUK 28. Madde doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Mersin İli, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli İlçeleri, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Plan Hükümleri 2.9 Toplu İşyerleri “Tİ” başlıklı maddesine ilişkin düzenleme yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Toroslar EDAŞ'ın 10.02.2021 tarih ve 373 sayılı yazısı doğrultusunda; Yenişehir İlçesi Menteş Mahallesi 54 ada 3 parsel ile Menteş Mahallesi 55 ada 6 parsel arasında yer alan trafo alanının 10 x 20 metre ölçülerinde düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Anamur İlçesi, Nasraddin Mahallesi, 139 ada 3 No.lu parsel ve 140 ada 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatına ilişkin Anamur Belediye Meclisi’nin 07.07.2020 tarihli ve 46 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.11.2020 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanan Tarsus İlçesi, Yeşil Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Silifke Belediye Meclisi’nin 02.11.2020 tarih ve 2020/82 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi 110 ada 384 parsel ile Akdere/Cumhuriyet Mahallesi 162 Ada 5-6-7-8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09- Toroslar Belediye Meclisi'nin 05.02.2021 tarih ve 33 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10570 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

10- Toroslar Belediye Meclisi'nin 05.02.2021 tarih ve 32 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 8983 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

11- Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.11.2020 tarihli ve 98 sayılı kararı doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Meşelik Mahallesi, 1677 No.lu (yeni 122 ada 443) parsel numaralı taşınmazın "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

12- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1115 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

13- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 09.11.2020 tarihli ve E.237261 sayılı talebi doğrultusunda; Erdemli İlçesi, Kızkalesi Mahallesi Kıyı Koruma Yapıları ve Rekreatif Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerine ilişkin kurum görüşü verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu‘na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

14- Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 5586 ada 1, 2, 3 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (MBB Çok Amaçlı Hizmet Alanı) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 15 MART 2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Mersin İli, Tarsus İlçesi, başlangıç noktası Tarsus olmak üzere Takbaş Ulaş – Meşelik – Topaklı – Beylice – Sarıkoyak – Sarıkavak – Belçınar – Atdağı – Ulumeras – Çayırekinliği – Çamlıyayla – Cumayakası Sebil) ve tersi yönünde istikamet olmak üzere 12 araç ile 10 yıllığına hat güzergâhının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmesi için Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Mezitli İlçesi, Akarca Mahallesi 808 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Mut Belediye Meclisi'nin 01.02.2021 tarih ve 25 sayılı kararı doğrultusunda; Mut İlçesi, Barabanlı Mahallesi, 142 ada 64 parselin 'Ticaret Alanı' olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Mut Belediye Meclisi'nin 04.03.2021 tarih ve 38 sayılı kararı doğrultusunda; Mut İlçesi, Doğancı Mahallesi, 457 ada 15 ve 17 parseller arasında 'Trafo Alanı' planlanmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Mersin Limanı Kapasite ve İşlevselliğinin Arttırılması ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin temenni kararı alınması ile ilgili konunun görüşülmesi,