Gündem 15 EYLÜL 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Eylül 2021 Çarşamba Günü Saat 14:00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Eylül Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

                                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- 16 – 22 Eylül 2021 tarihleri arası “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleri kapsamında, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mersin Kentbis Akıllı Bisiklet Biriminde belirtilen tarihlerde geçerli olmak üzere; Akıllı Bisikletlerin gerek Kentbis kart, gerekse kredi kartı ile yapılacak kiralama işlerinde ücretsiz kullanımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- ÖSYM tarafından yapılan 2021 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere; Türkiye'de yerleşik Devlet Üniversitelerinin 2 yıllık ön lisans bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik Üniversitelerinin 2 yıllık ön lisans bölümlerini tam burslu (Şehit ve Gazi çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve ailesi Mersin'de ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek ilk yıl için karşılıksız 500,00-TL (beşyüzTürkLirası) öğrenim yardımında bulunulması ve ödemelerin Belediyemiz imkânları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- “Mut Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek Yapılması” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Mersin İli, Akdeniz-Toroslar-Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Yenişehir Kesimi Revizyonuna askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlara ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2021 tarihli ve 330 sayılı kararı ile değerlendirilen “Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kuzey Kent Girişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu”na askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli ve 267 sayılı kararı ile değerlendirilen Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli ve 268 sayılı kararı ile değerlendirilen Mezitli IV. Etap (Tece - Davultepe Kıyı Kesimi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile Mezitli IV. Etap (Tece - Davultepe Kıyı Kesimi) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.'den kullanacağı, Çeşmeli Kanalizasyon İkmal İnşaatı için toplam 6.056.095,86-TL (altımilyonellialtıbindoksanbeşTLseksenaltıKrş) ek krediye ilişkin Büyükşehir Belediyesinin garantör olabilmesi ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap SEÇER 'in yetkili kılınması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2015 tarihli ve 635 sayılı kararı ile mülkiyeti idaremize ait Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi 179 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yer alan mülga Çeşmeli Belediye Hizmet Binası giriş katı batı kısmındaki 2. oda, Erdemli Belediye Başkanlığı adına 10 yıllığına tahsis edilmiş olup; Erdemli Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda söz konusu tahsisin iptal edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,